e-Commerce w praktyce – (20-21.09.2017 r.)

20-21 września 2017 r.

Warszawa,

Hotel Sound Garden

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 20.09.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Patroni

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU ?

Na temat e-commerce powiedziano już wszystko i nie powiedziano nic. Temat jest równie rozległy jak ocean. Możliwości wynikające z zastosowania sieci internetowej do zwiększenia sprzedaży i promocji marki są niepoliczalne. To obecnie najszybciej rozwijający się rynek w Polsce. Wciąż jednak wiele firm obawia się inwestowania pieniędzy w działalność internetową.

Dlaczego?

Właśnie nad tym się zastanowimy; czy wynika to z niedostatecznej wiedzy, braku wykwalifikowanych specjalistów, czy braku opłacalności?

W czasie dwóch dni, pokażemy przekrojowo świat promowania marki w sieci wewnątrz dużych organizacji. Omówimy szczegółowo konkretne przypadki case’ów procesowanych przez praktyków. Podział na sekcje tematyczne umożliwi dobór tematów zgodnie z potrzebami uczestników.

Dodatkowo, po pierwszym dniu Kongresu, organizujemy spotkanie integracyjne w jednej z warszawskich restauracji. Będzie to idealna okazja do kontynuacji rozmów kuluarowych oraz umocnienia relacji biznesowych w nieco mniej formalnej atmosferze.

Do zobaczenia już 20. i 21.09.2017 r.

Sebastian Piątkowski

Project Manager

Podczas spotkania poruszymy takie tematy jak:

 • Jak przełamać konwencję w reklamie online, aby dotrzeć do świadomości odbiorcy
 • Jak dokonać dobrego wyboru rozwiązań e-commerce?
 • Crosschannelowe wdrożenie nowego produktu – szansa czy zagrożenie?
 • RODO – nowe wyzwania dla przedsiębiorców – 12 miesięcy na wdrożenie wymagań – czy to wystarczy?
 • Customer Experience – czyli jak wykorzystać doświadczenia klienta, aby następni nie natrafiali na trudności podczas robienia zakupów
 • Analiza i efektywne wykorzystywanie narzędzi e-commerce w sektorze usługowym
 • Automatyzacja i personalizacja treści marketingowych. Jak w prosty sposób zwiększyć sprzedaż wykorzystując wiedzę o kliencie e-sklepu – case study
 • Click & collect w zakupach spożywczych
 • Omnichannel – ogromny potencjał i jeszcze większe wyzwania
 • Personalizacja ofert i komunikacji

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm: PepsiCo, eMAG, Sobiesław Zasada Automotive, Kazar Footwear, Orange Retail, Virgin Mobile, Tous Polska, Lechia Gdańsk, PwC, bdsklep.pl, TIM S.A.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 20 sierpnia 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 20 sierpnia 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na spotkaniu, rościmy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.