Warsztat – 5 kroków do efektywnej komunikacji – (14-15.09.2017 r.)

14-15.09.2017 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 6
stan na dzień 05.09.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Sukces menadżera w przeważającym stopniu zależy od tego w jaki sposób komunikuje się on ze swoimi podwładnymi. To właśnie od sposobu przekazywania informacji zależy, w którym kierunku podążają ludzie. Skąd się w takim razie biorą problemy w komunikacji? Dlaczego z jednymi tak łatwo się dogadać, a z innymi mamy poczucie, że za nic nie można się porozumieć? Problemy i przeszkody utrudniają lub czasem uniemożliwiają wręcz prawidłowe porozumiewanie się między ludźmi.

Wierzymy, że można te bariery zlikwidować.

To na co mamy wpływ i czego możemy się nauczyć to style zachowań, a co za tym idzie style komunikacji.

1. WPROWADZENIE DO WARSZTATU

2. WPROWADZENIE DO SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

3. KROK 1 – EXPOSE SZEFA

4. KROK 2 – DELEGOWANIE ZADAŃ

5. KROK 3 – UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ.

6. KROK 4 – ROZMOWA ROZWOJOWA.

7. KROK 5 – KOMUNIKACYJNE WYZWANIA MENADŻERA W XXI WIEKU.

Magdalena Macutkiewicz

HR BP& Coach & Psycholog & Trener

HR z ” krwi i kości ” z doświadczeniem w branży produkcyjnej, shared services i IT w zakresie efektywności organizacji, zarządzania talentami i planowania ścieżek karier pracowników, prowadzenia szkoleń i sesji coachingowych.

Cieszy się z wprowadzenia nowych sposobów pracy i rekrutacji (grywalizacja), a także graficznej wizualizacji podczas szkoleń i coachingu.

Socjolog, psycholog, wykładowca i trener wew. Realizowała szkolenia m.in. dla ALSTOM Konstal, ALSTOM Power, ALSTOM Grid, GE Power, EDC, Fundacji Elbląg, MaxieHILL.

Realizowała szkolenia z: zarządzania zmianą, zarządzania czasem, komunikacji, procesu planowania, ocen pracowniczych, przekazywania informacji zwrotnej, zarządzania, rozmów coachingowych, czy motywowania.

Charakteryzuje się dobrym poczuciem humoru i pozytywnym podejściem do pracy, silną wiarą w ludzi i w ich umiejętności.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

2495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 14 sierpnia 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 14 sierpnia 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.