Efektywny Proces Zakupowy V edycja – (19-20.09.2017 r.)

19-20 września 2017 r.

Warszawa, Hotel Bristol

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 20.09.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Patroni

Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu?

Kiedy byłem jeszcze handlowcem i większość czasu spędzałem ze słuchawką przy uchu, zadzwoniłem raz do jednego starszego przedsiębiorcy, który zakładał swój biznes jeszcze w początku lat dziewięćdziesiątych. Opowiadałem mu o korzyściach płynących z obsługiwania go przez firmę, którą reprezentuję, a on słuchał z zaciekawieniem i wtrącał co jakiś czas mądre pytania, wyciągając ze mnie informacje. Wiedziałem już wtedy, że żeby sprzedawać, trzeba ludzi słuchać, zamiast mówić. Świadomy tego, że być może mój rozmówca sam chce mi coś sprzedać budowałem relację łudząc się, że właśnie ją pogłębiam dzięki czemu sfinalizuję transakcję. Tego w końcu ode mnie oczekiwano. Finalizacji rozmów handlowych, powiększania koszyka, zarabiania dla firmy pieniędzy.

Tamtego dnia nic nie sprzedałem, a jednak zarobiłem pieniądze dla firmy.

Wyobraźcie sobie Państwo pokój, w którym siedzi kilkanaście osób oprócz Was. Osób z podobnych działów, które pracują w tej samej branży, mają podobne zadania, ale mają inną perspektywę. Inaczej widzą te same problemy. Inaczej je rozwiązują. Jedna z osób omawia przypadek, z jakim zetknęła się w swoim środowisku pracy, w procesowaniu którego brała czynny udział. Opowiada, a Wy zadajecie pytania, pytacie o szczegóły, o rzeczy Was interesujące, wreszcie; dzielicie się własnymi doświadczeniami, porównujecie. Rozmawiacie ze sobą.

Dobra komunikacja między działami zwiększa obroty, tak jak wymiana wiedzy między konkurencyjnymi firmami.

Starszy pan z początku mojej opowieści nic ode mnie nie kupił. Prowadził firmę, która nie potrzebowała usługi, którą sprzedawałem. Rozmawiał ze mną i pytał, bowiem jego syn zaczynał działalność gospodarczą i inwestował silnie w reklamę – może mógłby mu coś podpowiedzieć? Opowiadałem więc chętnie, bo dobrze mi się z nim rozmawiało, ale jedna rzecz nie dawała mi spokoju do końca:

„Dlaczego, skoro wiedział Pan już na początku, że moja usługa nie jest Panu potrzebna rozmawiał Pan ze mną dalej?” – spytałem.
„Widzi pan…przez te wszystkie lata prowadzenia firmy nauczyłem się jednej rzeczy; ŻEBY ZARABIAĆ PIENIĄDZE TRZEBA Z LUDŹMI ROZMAWIAĆ. Nie każda rozmowa musi się kończyć transakcją”.

Jego syn zadzwonił do firmy pół roku po moim odejściu. Podwoił obroty kwartalne firmy, w której pracowałem. A ja dostałem miły telefon od prezesa.

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w spotkaniu. Zapraszam do rozmowy, wymiany doświadczeń, wzajemnego słuchania siebie nawzajem.

Z poważaniem,

Jarosław Senator

Project Manager

W tej edycji spotkań dla Działów Zakupów zajmiemy się tzw. czynnikiem ludzkim i wewnętrznym zarządzaniem projektami oraz zewnętrznymi kontaktami z dostawcami:

 • Kariera w zakupach co pomaga, a co nas ogranicza?
 • Optymalizacja wydatków telefonii komórkowej
 • Jak efektywnie zbudować zespół zakupowy skuteczny biznesowo?
 • Wewnętrzne zarządzanie projektami, ludźmi w ramach Działu Zakupów
 • Przyszłość działu zakupów. Co po centralizacji zakupów i category managemencie?
 • Outsourcing zakupów czy zakupy wewnątrz firmy?
 • Metody generowania oszczędności w zakupach

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm: Danone Waters, Radpol SA, AC SA, USP Zdrowie, Bosch, Philips, Danfoss.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 18 sierpnia 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 18 sierpnia 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm świadczących usługi i produkty dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na spotkaniu, rościmy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.