Warsztat: Design Thinking – (19-20.09.2017 r.)

19-20 września 2017 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 20.09.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Praktyczny kurs moderatora
Szkolenie ma formę interaktywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy poznają od strony teoretycznej i praktycznej proces i narzędzia projektowania metodą Design Thingking. Jest to coraz bardziej popularna metoda pracy projektowej, skoncentrowana na rozwiązywaniu problemów i zaspakajaniu rzeczywistych potrzeb użytkowników. Polega na współtworzeniu w interdyscyplinarnych zespołach. Łączy kreatywność i innowacyjność, dzięki którym wdrażane rozwiązania służą innym w codziennej pracy i w osiąganiu celów. Tak właśnie rozumiemy innowacyjność. Odkryj jej twórczy charakter i skuteczność!

Dla kogo?
Szkolenie polecamy w szczególności:
• Menedżerom różnych działów, liderom projektów i ich zespołom, w szczególności w marketingu, R&D, HR, obsłudze klienta i sprzedaży, zajmujących się rozwojem procesów, produktów i usług.
• Wszystkim, którzy poszukują skutecznych metod wprowadzania zmian w organizacji, a ich kreatywna natura nieustannie woła o nowe wyzwania.

Metodyka
Podczas przepracować na konkretnych wyzwaniach cały proces projektowy, z wykorzystaniem podstawowych narzędzi. Dowiecie się mi.in dlaczego design stał się znowu ważny. Dlaczego design thinking jest skuteczną metodą projektowania i jak to wygląda w praktyce.

I faza procesu — Eksploracja

II faza procesu — Kreacja

III faza — Prototypowanie i testowanie

IV faza — Wdrożenie

Rafał Kamiński
Jest doświadczonym menedżerem, trenerem, innowatorem, projektantem rozwiązań biznesowych, społecznych i technologicznych.

Facylituje prace zespołów projektowych metodą design thinking i kieruje projektami. Jest certyfikowanym audytorem oceniającym skuteczność procesów biznesowych i Green Beltem Lean Six Sigma.

Posiada 18 lat do świadczenia, które zdobywał pracując na stanowiskach specjalistycznych, menadżerskich i jako właściciel własnej firmy. Pracował dla takich firm jak PTK Centertel (Orange Polska), Polkomtel (Plus) i Raiffeisen Bank.

Realizował projekty m.in dla takich firm jak BZWBK, CIMA Poland, OTIS, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i SGH. Kierował lub brał aktywny udział w blisko 100 projektach, w obszarze sprzedaży, obsługi Klienta, rozwoju produktu, strategii, projektach R&D, transformacji i integracji, procesów wsparcia i HR.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

2495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 19 sierpnia 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 19 sierpnia 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.