Certyfikowany kurs Action Learning – (26-27.09.2017 r.)

26-27 września 2017 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 26.09.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Action Learning to warsztat polegająca na facylitowanym poszukiwaniu rozwiązań problemów. Taka metoda jest stosowana z powodzeniem w firmach na całym świecie.

Action Learning skupia się na problemie, tj. na ważnej i pilnej kwestii wymagającej rozwiązania wzakresie zarządzania, budowy zespołu, przywództwa czy też innych ważnych dla uczestników kwestii zawodowych.

Stosowane w trakcie warsztatu Action Learning techniki zwiększają zrozumienie problemu, umożliwiają zmianę perspektywy, a także wnoszą przejrzystość do omawianych kwestii. Poza tym metodologia Action Learning sprawia, że grupa, która pracuje wspólnie nad rozwiązaniem danego problemu osiąga wyższy poziom współpracy i zaangażowania oraz ma poczucie odpowiedzialności za wykonanie zadania.

Action Learning to również rozwój kompetencji przywódczych, m.in. poprzez identyfikację i komunikację kompetencji przywódczej, nad którą każdy członek grupy chce pracować podczas sesji oraz ocenę jej rozwoju na koniec sesji.

Dla kogo?
Program przeznaczony jest do menedżerów i pracowników z wszystkich poziomów organizacji

Metodologia
• Realny problem, który wymaga rozwiązania
• Zespół ludzi zainteresowanych rozwiązaniem problemu
• Poszukiwanie rozwiązania
• Stawianie pytań i refleksje, które pomagają w rozwoju kompetencji menedżera
• Plan działania

 • Nauka prowadzenia sesji Action Learningu
 • Rozwiązanie problemów: indywidualnych, zespołowych, organizacyjnych
 • Wzrost współpracy i zrozumienia w zespole, organizacji
 • Budowa zespołu
 • Budowa w organizacji klimatu do rozwoju i wzajemnego uczenia się
 • Rozwój umiejętności przywódczych

Krzysztof Stefaniak

Krzysztof zdobywał doświadczenie za zakresu prowadzenia sesji Acion Learningu pracując w międzynarodowych korporacjach oraz polskich przedsiębiorstwach takich jak Telewizja Polska, Ministerstwo Pracy, Asseco Poland, Nestle, Tele 5, Macrosoft. Od 2006 pracuje jako trener oraz konsultant współpracując z takimi klientami jak PwC Polska, PKN Orlen, Ministerstwo Finansów, Samsung, Bridgestone, Dachser, Inditex.

Pierwsze warsztaty szkoleniowe prowadzone przez niego odbyły się w 1994 i od teg czasu Krzysztof rozwijał swoje umiejętności w pracy szkoleniowej i konsultingowej z kadrą kierowniczą wysokiego szczebla zarządzania.

Podczas swojej kariery zawodowej jako Dyrektor Personalny przeprowadził wiele warsztatów coachingowych, Action Learningu oraz facylitacji z menedżerami wszystkich szczebli zarządzania.

Krzysztofa ważnym autem jest wiedza i doskonałe rozumienie funkcjonowania korporacji oraz istniejących w niej procesów komunikacyjnych.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

2495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 26 sierpnia 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 26 sierpnia 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.