Praktyczne Aspekty Prawa Pracy V edycja – tajemnice udanej i zgodnej z prawem współpracy z zespołem – (10.10.2017r.)

 10 października 2017 r.

Warszawa, Hotel Regent

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 9.10.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Partner strategiczny

    Właściwie i rzetelnie skonstruowane zasady Prawa Pracy w korporacji bez wątpienia pozwalają na unikanie wielu problematycznych zdarzeń .Spotykacie się Państwo na co dzień z przypadkami trudnymi do rozwiązania, gdzie możliwość zainspirowania się przykładowym rozwiązaniem dla danej sytuacji mogłaby okazać się bezcenna?

    Chcielibyście Państwo podejrzeć działania innych praktyków? Dokładnie taką możliwość będziecie Państwo mieli już w Październiku podczas piątej edycji spotkania „Praktyczne Aspekty Prawa Pracy”. Warsztaty będą idealnym miejscem gdzie zderzymy dwa punkty widzenia w kontekście rozwiązywania problemów z obszaru Prawa Pracy przez HR’owców jak i Prawników.

    W trakcie jednego, intensywnego dnia spróbujemy znaleźć metody zrozumienia podejścia prawników przez HR’owców i na odwrót, tak aby współpraca układała się jak najbardziej pomyślnie i dawała skuteczne rozwiązania.

Zapraszam serdecznie do rezerwacji miejsc. Ich liczba jest ściśle ograniczona, abyśmy mogli zapewnić komfort rozmowy dbamy o kameralną atmosferę.

Certyfikaty BMS Group honorowane są przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Aleksandra Adamczyk
Dyrektor Działu Projektów

Tematy poruszane podczas spotkania:

 • Home office – praca zdalna wyzwaniem dla pracodawców
 • Rozwiązanie umowy o pracę – problemy praktyczne, najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców
 • Konta Czasu Pracy – inna perspektywa elastyczności czasu pracy
 • Projekt rozwojowej restrukturyzacji zatrudnienia – jak zmitygować ryzyko niepowodzenia?
 • Zewnętrzna agencja zatrudnienia – zmiany legislacyjne

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm:Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy, Grupa OLX, DNB Bank Polska, XEROX, APART, Volkswagen Poznań.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat trenerów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

2995 PLN + VAT

REGULAMIN:

Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.

 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2995 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na spotkaniu, rościmy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji