Efektywna Współpraca ze Związkami Zawodowymi – jak uniknąć błędów przy wzajemnych relacjach – (11.10.2017r.)

 11 października 2017 r.

Warszawa, Hotel Regent

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 9.10.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Partner strategiczny

    Kooperacja i próby budowania relacji z partnerami społecznymi na terenie organizacji, nadal budzą wiele kontrowersji, przysparzając niekiedy wiele problemów pracodawcom. Słuszność obopólnych relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, może wymagać nie tylko znajomości przepisów prawa, ale również utworzenia spójnej i klarowanej strategii współpracy. Kluczowym wyzwaniem w obszarze zbudowania skutecznej linii współpracy firmy ze stroną społeczną, jest niewątpliwie przeprowadzenie konkretnych negocjacji ze związkami zawodowymi.

    Jeżeli nie chcecie Państwo aby hasło „destrukcyjne działanie związków zawodowych” dotyczyło Państwa organizacji, prawdopodobnie słusznym będzie dołączenie do tegorocznej wymiany doświadczeń między praktykami. Wspólna refleksja nad pozytywną współpracą ze związkami zawodowymi może pozwolić jeszcze lepiej zaplanować i poprowadzić z nimi dialog, a przede wszystkim  poprawi skuteczność w zapobieganiu sytuacji konfliktowych.

Zapraszam serdecznie do rezerwacji miejsc. Ich liczba jest ściśle ograniczona, abyśmy mogli zapewnić komfort rozmowy dbamy o kameralną atmosferę.

Aleksandra Adamczyk

Dyrektor Działu Projektów

Tematy poruszane podczas spotkania:

 • „Za horyzontem” – współpraca z partnerami społecznymi
 • Zarządzanie Zmianą w świetle sprzecznych interesów Zarządu Spółki i Zakładkowych Organizacji Związkowych
 • Pracodawca a związki zawodowe – przeciwnicy czy partnerzy
 • Finansowanie działalności związków zawodowych i pozazwiązkowych przedstawicielstw pracowników

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm: Węglokoks, DCT Gdańsk, PZM Mielec, Polska Spółka Gazownictwa, Kancelaria A. Sobczyk i Współpracownicy.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat trenerów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

2995 PLN + VAT

REGULAMIN:

Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.

 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2995 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na spotkaniu, rościmy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji