Zarządzanie zaangażowaniem i motywacją Pokolenia “Y” – Warsztat – (15-16.11.2017 r.)

15-16 listopada 2017 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 15.11.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Pokolenie Y
Jak wynika z licznych badań (m.in. najnowszy raport Mind the gaps, Deloitte 2015), jak i praktyki najlepszych menadżerów i organizacji, coraz częściej dotychczasowe style zarządzania i programy rozwojowe nie nadążają za zmianami rzeczywistości, w jakiej funkcjonują współcześnie organizacje – zmianami pokoleniowymi, zmianami ekonomicznymi, globalizacją, przemianami społecznymi.

Organizacja jutra nie działa w oparciu o wczorajsze schematy. Nowe podejście to umiejętność twórczego łączenia – perspektyw, stylów, pokoleń, potencjałów. To elastyczność w ciągłej zmianie. Ale i stałość tego, co niezmienne – realnych wartości; zaufania, lojalności i zaangażowania opartych na docenieniu, szacunku, swobodzie rozwoju i działania. W oparciu o te założenia zapraszamy na warsztat efektywnego zarządzania w organizacji przyszłości związanej z tzw. pokoleniem „Y”.

Przedstawiciele generacji Y są zainteresowani zindywidualizowanym podejściem do ich rozwoju. Oczekują, iż organizacja zapewni im dostęp do coachów i mentorów, opiekujących się ich ścieżką kariery. Im lepsza oferta rozwojowa, w tym dostęp do rozbudowanych programów szkoleniowych, tym wyższa szansa na przyciągnięcie talentów pokolenia Y.

Podczas tej części warsztatu, dowiemy się jak sprawić, by współpraca z przedstawicielami pokolenia Y, po zmianach organizacyjnych, była jak najbardziej efektywna i satysfakcjonująca dla organizacji, jak również dla samych pracowników.

Cele warsztatu
1. Odczarowanie pokolenia Y: to ludzie tacy jak my.
2. Poznanie metod współpracy z pracownikami pokolenia Y.
3. Poznanie technik oraz sposobów na zwiększenie zaangażowania Ygreków.
4. Wykorzystanie wiedzy z badań w naszej organizacji w procesie rekrutacji.

Metodyka prowadzenia warsztatu:
Szkolenia prowadzone są warsztatowo i skupione są na aktywizacji wszystkich uczestników szkolenia. Metody wykorzystywane w trakcie zajęć to 80% zajęć praktycznych (dyskusje, ćwiczenia, analizy przypadków, testy, praca w grupach i indywidualna) i 20% wykładu teoretycznego. Wypracowane i przedstawione w trakcie zajęć sposoby i techniki adaptowane są do wykorzystania w rzeczywistości zawodowej uczestników

Pre-work

Scenariusz warsztatu

Budowa atmosfery dla wspólnej nauki

Wprowadzenie do szkolenia

Charakterystyka pokolenia Y – nasze doświadczenia oraz rozwiązania

Komunikacja i motywowanie przedstawicieli pokolenia Y

Jak zatrudniać i utrzymać przedstawicieli pokolenia Y

Podsumowanie warsztatu, informacja zwrotna, transfer wiedzy w życie

Trener, project manager, profesjonalista w obszarze IT, skuteczny menedżer. Praktyk zarządzania, budowania zespołów i wprowadzania zmian. Skuteczny menedżer, aktywnie motywujący do rozwoju.

Specjalizuje się we wdrażaniu zmian, outsourcingu, centralizacji i standaryzacji. Autor programów szkoleniowych. W szkoleniach główny nacisk kładzie na wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wykorzystanie nowych umiejętności. Konsultant w obszarze budowania i wdrażania strategii rozwoju, zarządzania projektami, wprowadzaniu zmian oraz rozwoju HR. Uważny obserwator dbający o dobrą atmosferę w trakcie pracy oraz szkoleń.

Prywatnie miłośnik dobrej muzyki granej na żywo oraz wędkarstwa.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

2495 PLN + VAT

REGULAMIN:

Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.

 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 15 października 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 15 października 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.