Skuteczna Windykacja B2B II edycja – (18-19.10.2017 r.)

18-19 października 2017r.

Warszawa, Hotel Bristol

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 18.10.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Partner

Patroni

Czy byli Państwo na spotkaniu sprzyjającym wymianie doświadczeń, inspiracji oraz umożliwiającym znalezienia odpowiedzi na pytania, które Państwa nurtują, w oparciu o doświadczenia praktyków z największych firm w Polsce?

Wspólnie z przedstawicielami takich firm jak: CEDC International, Lyreco, Pelion, Mercedes-Benz, AB S.A, Spomlek oraz Kuehne + Nagel przygotowaliśmy spotkanie spełniające te kryteria.

II Edycja wydarzenia „Skuteczna Windykacja B2B” ma na celu wypracowanie jeszcze lepszych praktyk korzystając ze wspólnego doświadczenia, zarówno dzieląc się dobrymi rozwiązaniami, jak i tymi złymi, aby ustrzec innych od błędów.

Jeżeli szukają Państwo spotkania pozbawionego promocji własnych usług, a popierają kulturę dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w gronie samych praktyków, to październikowe wydarzenie organizowane przez BMS Group, może okazać się jedną z najlepszych tegorocznych inwestycji.

Sebastian Piątkowski

Project Manager

Podczas spotkania poruszymy takie tematy jak:

 • Efektywny proces windykacyjny w branży rolnej
 • Zarządzanie należnościami w świecie konsekwentnie rosnących wymogów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Zarządzanie ryzykiem z perspektywy branży farmaceutycznej – case studies
 • Zaangażowanie innych działów wewnątrz firmy w zakresie odzyskiwania wierzytelności
 • Optymalizacja współpracy z komornikami sądowymi
 • Zapobieganie, monitorowanie, leczenie – jak ustawić proces w dziale zarządzania należnościami
 • Ubezpieczenie należności na przykładzie Spomlek

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm:  AB S.A,  Lyreco Polska,  Pelion Healthcare Group,  Kuehne + Nagel,  Spomlek,  Mercedes-Benz Warszawa,  CEDC International oraz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 18 września 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 18 września 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na spotkaniu, rościmy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.