Certyfikowany kurs asesora AC/DC (6-7, 27-28.02.2017r.)

assessment-development-centre-1-str-page-0012 moduły:
6-7 i 27-28 lutego 2017 r.

Warszawa, Golden Floor Plaza

Zarezerwuj miejsce

 

 

Certyfikowany kurs na asesora – Assessment Center / Development Center.

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 07.02.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Szanowni Państwo,

Assessment / Development Centre to jedna z najefektywniejszych metod oceny kompetencji pracowników (lub
kandydatów do pracy), która wśród wielu specjalistów i managerów HR, posiada opinię, procesu trudnego,
czasochłonnego i kosztowego do przeprowadzenia.

Celem kursu „Assessment/ Development Centre” jest „odczarowanie” tej opinii i wyposażenie uczestników w
wiedzę, narzędzia i umiejętności pozwalające na efektywne zaprojektowanie i przeprowadzenie procesu A/DC
zarówno na potrzeby procesów rekrutacji jaki i w procesach HR, które wymagają oceny kompetencji pracowników.

Dla uczestników, którzy odbędą cały kurs oraz zrealizują projekt ośrodka oceny/rozwoju, kurs zakończy się
certyfikatem wystawionym przez instytucję zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Instytucji Szkoleniowych
(pozostali uczestnicy kurs zakończą zaświadczeniem o jego ukończeniu).

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa!

Grzegorz Mandziuk

Training & Business Development Manager

kom. 728-108-159

 • 4 dni szkoleniowe (po 8 godz. każdy) obywające się w 2-ch modułach dwudniowych,
 • opracowanie projektu ośrodka oceny / rozwoju (w ramach pracy pomiędzy modułami),
 • aktywne ćwiczenie umiejętności projektowania i prowadzenia ośrodka oceny/ rozwoju ( w tym umiejętności związane w wyciąganiem wniosków oraz udzielaniem informacji zwrotnej po ośrodku)

 

Jeżeli chcecie otrzymać Państwo szczegółowy program kursu, proszę o kontakt na maila grzegorz.mandziuk@bmspolska.pl lub proszę zadzwonić pod numer 728 108 159

Doświadczony Manager HR, certyfikowany Trener i Coach. Od 15 lat aktywnie związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmach różnych branż i krajów.

Z rozwojem kompetencji służb HR i liderów w biznesie związana od początku kariery w obszarze HR. Swoją przygodę z międzynarodowym HR rozpoczęła od pracy w japońskiej firmie branży motoryzacyjnej. Pasja do poznawania ludzi, kultur i rozwoju w obszarze HR poprowadziła ją do Wielkiej Brytanii, gdzie przez 2 lata poznawała tajniki pracy w branży rekrutacyjnej i ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe „Diploma in Recruitment Practice” z Recruitment & Employment Council.

Po powrocie do kraju, jako Branch Manager oddziału międzynarodowej firmy doradztwa personalnej i rekrutacji, wpierała budowanie biznesu firmy oraz kompetencji jej konsultantów w zachodniej Polsce, doradzając klientom w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz ucząc konsultantów technik prowadzenia rekrutacji i selekcji (w tym specjalizowała się w projektowaniu zadań do A/DC oraz wywiadach opartych na kompetencjach). W latach 2010 – 2012 jako Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w azjatyckiej firmie branży elektronicznej, odpowiedzialna była za procesy zarządzania zasobami ludzkimi w lokalizacjach koncernu na terenie Unii Europejskiej i Rosji. Od 2013 roku związana z polską spółką, gdzie od 2014 roku, odpowiada za procesy transferów międzynarodowych pracowników oraz rozwój
kompetencji pracowników w wewnętrznych programach talentowych.

Z wykształcenia nauczyciel, specjalista ds. rekrutacji i rozwoju talentów, ukończyła liczne
kursy w obszarze HR (w tym projektowanie i realizacja A/DC, prowadzenie wywiadów
behawioralnych, rekrutacja i selekcja), opiekun trenerów oraz coach.

Jeżeli chcecie Państwo otrzymać szczegółowe informacje na temat trenera, zapraszam do kontaktu – grzegorz.mandziuk@bmspolska.pl lub 728 108 159.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Kursie wynosi:

3995 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  cztery dni uczestnictwa w kursie, podręcznik, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 15 września 2016r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 15 września 2016r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 4695 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w kursie oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w kursie.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji