Czar Wystąpień Publicznych – warsztat dla praktyków (29-30.01.2018r.)

29-30 stycznia 2018 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 29.01.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Cele treningu:
• PRESENTATION SKILLS
Jak mówić żeby inni nas słuchali?
• WYSTĄPIENIE W WARUNKACH STRESU
Jak tworzyć pewność siebie?
• STORYTELLING W BIZNESIE
Jak trafiać do emocji/wyobraźni odbiorców?

Twoja autoprezentacja?

Przygotuj swoją prezentację ?

Opanuj emocje, kiedy zaczniesz mówić.

Trening wystąpień , ocena oraz informacja zwrotna

Trener Sprzedaży z doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą oraz szkoleniem trenerów wewnętrznych. Swoje doświadczenie zdobywał jako Trener oraz Menager w Vistula Group S.A. Ekspert w zakresie wizerunku, autoprezentacji oraz wystąpień publicznych.

Działa z wizją celu i konsekwentnie realizujący założenia biznesowe. Skoncentrowany na realizacji celów. Wykazujący się dużą kreatywnością i skutecznością w działaniu. Posiadający rozwinięte umiejętności budowania relacji biznesowych i współpracy wewnątrz organizacji z zachowaniem najwyższych standardów.

Kluczowe Osiągnięcia managerskie:
• Obsługa Reprezentacji Polski w piłce nożnej na Euro 2016;
• Obsługa Klientów VIP oraz firm i instytucji;
• Prezentacje z wizerunku biznesowego na znaczących imprezach rangi ogólnokrajowej;
• Współpraca z kluczowymi klientami biznesowymi
• Konsultacje i doradztwo stylistyczne dla klientów VIP.

Kluczowe Osiągnięcia Trenerskie:
• Prowadzenie warsztatów z wystąpień publicznych oraz wizerunku w biznesie
• Kształcenie wrażliwości stylistycznej/modowej oraz sprzedażowej dla Trenerów;
• Wykształcenie profesjonalnych postaw sprzedażowych dla Doradców poszczególnych marek;
• Zbudowanie wrażliwości eleganckiej sprzedaży z uwzględnieniem profesjonalnej obsługi;
• Kreowanie biznesowych postaw zgodnie z aktualnymi standardami profesjonalnej obsługi.

Prywatnie miłośnik psychologii i karate.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

2495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 29 grudnia 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 29 grudnia 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej  umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.