EFEKTYWNE CALL/CONTACT CENTER KLUCZEM DO SUKCESU W BIZNESIE (15-16.06.2016)

okładka dla Ani - nowa15-16 Czerwca 2016 r.

Warszawa, Hotel Sheraton

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 15.06.2016

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Sponsorzy

Patroni

Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu ?

Drodzy Praktycy zapraszam bardzo serdecznie do uczestnictwa w kolejnej odsłonie warsztatów tematycznych pod hasłem „EFEKTYWNE CALL/CONTACT CENTER KLUCZEM DO SUKCESU W BIZNESIE”. Zgodnie z Państwa oczekiwaniami spotkanie podzieliłam na dwie niezależne sekcje tematyczne wyodrębniające specjalistyczne zagadnienia, które możecie Państwo idealnie dopasować do swoich potrzeb. Pierwszy panel poświęcony będzie specyfice raportowania w CC, natomiast w trakcie drugiej sekcji spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytanie jak podnieść efektywność na infolinii połączeń ruchu przychodzącego. W kameralnej atmosferze w trakcie praktycznych prelekcji opartych o prawdziwe case studies rozwiążemy najbardziej nurtujące problemy Praktyków reprezentujących przeróżne branże. Analiza naszych wszystkich dotychczasowych spotkań pokazuje bardzo przejrzyście, że nie ma nic cenniejszego w biznesie niż możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń z działaniami innych praktyków. Tylko z BMS Polska możemy zrobić to w wyjątkowej formie podczas swoistej platformy wymiany doświadczeń, bez presji czasu oraz obowiązków służbowych. Liczba miejsc na spotkaniach jest ściśle ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

WYBRANE REFERENCJE :

„Po raz pierwszy miałam przyjemność uczestniczyć w Kongresie Call i Contact Center. Spotkanie to jest najlepszą okazją do podzielenia się najskuteczniejszymi metodami stosowanymi w swojej Firmie oraz do wymiany doświadczeń z prężnie działającymi Firmami, często również ze swoją konkurencją. Mało które szkolenie da Nam tyle wiedzy praktycznej, wykorzystywanej przez liderów na rynku. Niektóre sprawdzone i skuteczne metody stosowane przez inne firmy można wprowadzić w swojej organizacji choćby od zaraz. Organizacja spotkania na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia!”

Agnieszka Kołakowska-Ciągadlak, BEST

 

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa
Aleksandra Nowakowska
Dyrektor Działu Projektów
aleksandra.adamczyk@bmspolska.pl

 

 

Zapraszam do współpracy w zakresie
Promocji, Reklamy, Sponsoringu:
Kamila Biarda
Sponsorship Manager
kamila.biarda@bmspolska.pl

 RAPORTOWANIE W CALL I CONTACT CENTER V edycja :

 • Rola raportów w podejmowaniu decyzji długookresowych oraz krótkookresowych na przykładzie CC
 • Automatyzacja generowania raportów poprzez wykorzystanie aplikacji analitycznych
 • Istota ZPC i wyznaczanie celów metodą SMART
 • Jakość czy wydajność? Można mieć je obie!

JAK WSPIERAĆ EFEKTYWNOŚĆ INFOLINII INBOUND – nowoczesne rozwiązania usprawniające obsługę ruchu przychodzącego

 • Technologia Natural Language Understanding – na przykładzie wdrożenia w Contact Center
 • Contact Center jako przestrzeń termodynamiczna, statystyczna, informatyczna oraz biznesowa !
 • Pilotażowe wdrożenie Speech Analytics w Play
 • Jak zbadać jakość na infolinii inbound ?

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres:  info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

W roli prelegentów pojawią się wieloletni praktycy oraz wyjątkowi eksperci:
NC+, Obligo, TNT Express, Bank BPH,  Bank BPH,  Medicover, Orange Polska, PLL LOT, Play-P4.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 13 maja 2016 r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 13 maja 2016 r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji

algotech logoBeznazwy-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum Biznesu logo