EFEKTYWNY AUDYT I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ORGANIZACJI (14.06.2016)

efektywny audyt okładka

14 czerwca 2016 r.,

 Warszawa, Hotel Golden Tulip

 Zarezerwuj miejsce

 

najnowsze case studies

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 14.06.2016

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Sponsorzy

Patroni

Drodzy Praktycy!

Przed nami kolejne spotkanie poświęcone audytowi oraz zarządzaniu bezpieczeństwem w organizacji. Ciągły rozwój technologiczny oraz fakt, że organizacje działają w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, powodują że są one narażone na hamowanie założonych przez siebie celów biznesowych. Tylko sprawnie działająca komórka audytu wewnętrznego oznacza wymierne korzyści dla firmy, takie jak usprawnianie procesów, zmiany nieefektywnych rozwiązań, a przede wszystkim uniknięcie potencjalnych strat.

Program nadchodzącego wydarzenia, stworzyłam na podstawie wielu wartościowych rozmów z Dyrektorami, Menadżerami oraz Specjalistami reprezentującymi działy audytu wewnętrznego i bezpieczeństwa informacji.

W trakcie prelekcji w sekcji skierowanej do branży finansowej, przedstawiciele banku, towarzystwa ubezpieczeniowego, firmy leasingowej i windykacyjnej, nakreślą Państwu gotowe rozwiązania z sukcesem zastosowane w ich firmach.

W panelu ogólnym, eksperci z branż FMCG, kurierskiej, telekomunikacyjnej i outsourcingowej, przedstawią case study ze swoich firm i pokażą jak zapobiec nieprawidłowościom i w skuteczny sposób chronić dane i procesy w swoich organizacjach.

Wyodrębnienie tych dwóch obszarów pomoże Państwu dopasować tematykę prelekcji do własnych potrzeb
oraz zainteresowań.

Jestem przekonana, iż tak szerokie spojrzenie na tak cenny dla wszystkich podmiotów niezależnie od branży temat, pomoże Państwu z sukcesem podjąć optymalne decyzje w zakresie doskonalenia procesów biznesowych oraz systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

REFERENCJE:
„17-18 listopada 2015 roku po raz pierwszy miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu businessowym: ,, JAK SKUTECZNIE AUDYTOWAĆ?”. Spotkanie miało kameralny, warsztatowy charakter. Bardzo ciekawe połączenie tematyki audytu z fraudami, ryzykiem i ochroną danych osobowych. Dotychczas brałam udział w spotkaniach,, konferencjach gdzie spotykałam ludzi z obszaru finansów, na tym zjawili się eksperci z różnych branż. Mogłam spojrzeć na interesującą mnie tematykę z szerszej perspektywy, wymienić się doświadczeniami z praktykami z różnych firm. Panowała kameralna atmosfera pozwalająca na swobodną dyskusję, wymianę zdań, co szczególnie cenię sobie podczas tego typu wydarzeń. Poznałam bardzo ciekawych ludzi, z którymi będę mogła nadal wymieniać się doświadczeniami. Całokształt spotkania oceniam jako bardzo profesjonalny– zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Bardzo chętnie wezmę udział w kolejnych spotkaniach organizowanych przez Business Media Solutions”.
Renata Putek, Citi handlowy

 

Do ponownego zobaczenia !

Joanna Kołodziejczyk

Project Manager
joanna.kolodziejczyk@bmspolska.pl

 

Zapraszam do współpracy w zakresie
Promocji, Reklamy, Sponsoringu:
Kamila Biarda
Sponsorship Manager
kamila.biarda@bmspolska.pl

FINANSE I BANKOWOŚĆ

 • Program antykorupcyjny w zakładzie ubezpieczeń – wdrożenie i audyt
 • Nie wykryte oszustwo wewnętrzne – skutki i straty
 • Kluczowi pracownicy w obszarze IT i bezpieczeństwa – subtelne ryzyka i wyzwania
 • Audyt mechanizmów kontrolnych w procesach dokonywania płatności masowych oraz indywidualnych

POZOSTAŁE BRANŻE

 • Efektywne wdrożenie nowego systemu kontroli w organizacji
 • Jak zmierzyć poziom bezpieczeństwa informacji w organizacji? Audyty wewnętrzne, najlepsze praktyki
 • Analiza BIA (Business Impact Analysis) w instytucjach ubezpieczeniowych – teoria i praktyka
 • Audyt w nowych technologiach- BYOD, mobile, Big Data

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres:  info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

W roli prelegentów pojawią się wybitni eksperci jak i wieloletni praktycy z takich firm jak: UBEZPIECZENIA POCZTOWE, PKO LEASING, PKO BANK POLSKI, KRUK, COCA-COLA, KOLPORTER,  PZU, T-MOBILE

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

2995 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 14 majaa 2016r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 14 maja 2016r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2995 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.