Certyfikowany kurs Facylitacji – Warsztat – (16-17-18.05.2017 r.)

16-17-18.05.2017 r.

Warszawa, Golden Floor Plaza

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 15.05.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Co to jest facylitacja:

„Sposób na dowodzenie bez przejmowania sterów” – Ingrid Bens

Facylitacja umożliwia grupie ludzi współpracę w sposób partycypacyjny. Wykorzystuje potencjał tkwiący                w pracownikach i umożliwia im rozwiązywać poważne problemy i podejmować istotne decyzje.

Podczas facylitacji wszyscy pracownicy angażują się w wypracowanie wspólnego pomysłu, a to sprawia że są za niego odpowiedzialni – pomaga to bardzo we wdrożeniu go w życie.

Facylitacja ułatwia porozumienie bez marnowania czasu.

Podstawy facylitacji
Rola facylitatora;
Kluczowe umiejętności facylitatora;
Kiedy zaproponować facylitację.

Narzędziownia facylitatora
Twórcze myślenie;
Metody pracy kreatywnej, wyzwania i trudności;
Techniki i metodyki facylitatora;
Narzędzia wspierające procesy facylitacji.

Praktyka
Projektowanie sesji rozwiązywania problemów, ustalania celów, podejmowania decyzji;
Egzamin kończący kurs.

Joanna Adamska
Trener biznesu, coach, certyfikowany facilitator Lego Serious Play, manager i
ekspert badań marketingowych z ponad 20letnim doświadczeniem w biznesie.
Doświadczony sprzedawca i negocjator – przez 8 lat nieustannie pracowała z
projektami ad-hoc z producentami FMCG, przez ponad 3 lata na co dzień
negocjowała długofalowe kontrakty z sieciami detalicznymi. Wiele lat
zarządzała zespołami, znajdując w tym radość i inspirację.

Nieprzerwanie od 1994 roku była związana z branżą FMCG, w różnych rolach. 13
lat pracy w Mars Inc., początkowo w obszarze planowania finansowego, następnie
w badaniach marketingowych. W latach 2007 – 2016 związana z firmą
Nielsen, gdzie zajmowała stanowiska Retiler Services Director, Consumer
Research Director czy Platinum Clients Business Partner. Była też członkiem
zespołu zarządzającego Nielsen Polska. Często reprezentowała pracodawcę jako
prelegent na uznanych konferencjach i wydarzeniach branżowych.

Prowadząca i autor cykli szkoleń wewnętrznych na temat badań konsumenckich,
wystąpień publicznych, umiejętności negocjacyjnych i managerskich w Nielsen.
Pełniła rolę audytora i egzaminatora wewnętrznych trenerów biznesu.
Uczestniczyła we wprowadzaniu kultury coachingowej w organizacji.
Mocno skoncentrowana na praktycznych aspektach szkoleń i rozwoju.
Zawsze poszukuje niestandardowych rozwiązań dla codziennych wyzwań –
poprzez narzędzia i sposób myślenia.

Jest coachem i trenerem z zamiłowania, ponieważ wierzy w moc ludzi – każdy
proces z ich udziałem potrafi zainspirować, ale jeszcze lepiej, jeśli daje gotowe
narzędzia do dalszej pracy. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 14 kwietnia 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 14 kwietnia 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 4995 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.