Spotkanie HR’owców – Nie wszystko co się świeci jest złotem – czyli jak znaleźć igłę w stogu siana (17-18.05.2017 r.)

 17-18 maja 2017 r.

Warszawa, Hotel Radisson Blu Centrum

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE HR’owców

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 15.05.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Sponsorzy

Patroni

Dlaczego warto wziąć udział w XIII SPOTKANIU HR’owców?

                (…) „W roku 2017 powalczysz o podwyżkę!” – brzmi jak pozytywnie i obiecująco  zapowiadający się horoskop?! Jednak to sama prawda. Rok 2017 jest zdecydowanie rokiem pracownika – większość zatrudnionych może liczyć w nowym roku na podwyżki. O pracę nie powinno być trudno, bo większość firm planuje zatrudniać, a nie zwalniać. A co za tam idzie? Pojawienie się przed pracodawcami nowych wyzwań. Rynek pracownika powoduje, że ludzie odważniej decydują się na zmianę miejsca pracy. W związku z tym przeciwdziałanie rotacji w firmach stało się kolejnym zadaniem, z którym muszą zmierzyć się organizacje. Zdecydowanie warto temu przeciwdziałać, zarówno dla korzyści przedsiębiorców, jak i ich zespołów, wprowadzając istotne zmiany w dotychczasowej polityce personalnej biorąc pod lupę obszar wynagrodzeń jak i skuteczność rekrutacji.

Pojawiąjące się liczne hasła w mediach społecznościowych takie jak:

Millenialsi tupnęli nogą i zmienili rynek pracy. Albo pracodawcy podniosą pensje, albo młode pokolenie wyjedzie z kraju” – źródło gazetaprawna.pl

Dlaczego pracownicy odchodzą?źródło gazetaprawna.pl

2017 rokiem rywalizacji o pracowników” – źródło gazetaprawna.pl

Rynek pracy 2016: Rekordowa liczba ofert. W wielu branżach to pracownicy dyktowali warunki” – źródło gazetaprawna.pl

Wskazują wyraźnie, że czas na radykalne zmiany w strukturach Firm. Prawdopodobnie to bardzo dobry moment na przeanalizowanie swoich kluczowych obszarów obejmujących działania zarządzania personelem.

17 i 18 Maja w warszawskim Hotelu Radisson Blu Centrum w gronie ekspertów, wieloletnich praktyków i przede wszystkim pasjonatów zarządzania zasobami ludzkimi będziemy dyskutować i wypracowywać skuteczne rozwiązania. W trakcie XIII edycji Spotkania HR’owców będziecie Państwo mieli do wyboru możliwość udziału w jednej z dwóch sekcji tematycznych: Wynagrodzenia i Systemy Motywacyjne oraz Skuteczne Metody Rekrutacyjne. Natomiast pierwszego dnia zaprosimy Państwa do udziału w jednej wspólnej sekcji, w trakcie której wezmą Państwo udział w interaktywnym warsztacie. Pierwszy dzień wydarzenia uwieńczymy wieczorną lampką wina, kontynuując nasze dyskusje i pogłębianie relacji w nieco mniej formalnej atmosferze.

Spotkanie HR’owców organizowane przez BMS Group to bez wątpienia jeden z najważniejszych punktów w kalendarzu każdego, podążającego za trendami Praktyka. W cenionej przez Państwa od lat wyjątkowej, swobodnej i kameralnej formule porozmawiamy o bieżących problemach, nowościach w branży HR.

Zapraszam do wyselekcjonowanej grupy praktyków. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy dwadzieścia miejsc, zachęcam do udziału!

Tematy poruszane podczas spotkania:

 • Uwarunkowania przywiązania organizacyjnego oraz chęci odejścia z pracy. Rola wynagrodzenia jako elementu wymiany społecznej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą – case studies Komputronik
 • “Kochanie, dostanę awans!” – zarządzanie wynagrodzeniami pracowników sprzedaży w oparciu o model ścieżki kariery – case studies Plus Bank
 • Firmowa rewolucja w szkoleniach – czyli skuteczny sposób na rozwijanie i utrzymanie pokolenia Y w organizacji – case studies Idea Bank
 • Kiedy rekrutacja zbyt wysoko wykwalifikowanych pracowników pomaga, a kiedy przeszkadza?, Obiektywizm vs Subiektywizm w podejmowaniu decyzji – case studies G2a.com
 • Outsourcing procesów rekrutacyjnych (RPO) – szansą i wyzwaniem dla firm – case studies PEOPLE
 • Jak rekrutować milenialsów – doświadczenia kandydatów jako kluczowy element w rekrutacji – Program „Czekostart” i jego efekty – case studies LOTTE Wedel
 • „Kultura zjada strategię na śniadanie”, czyli jak najlepsi z amerykańskiej branży e -commerce sprawdzają dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej – KAZAR
 • Total Rewards jako narzędzie do komunikacji całkowitego pakietu korzyści – case studies ROCHE Polska
 • Zmiana polityki wynagrodzeń w organizacji w świetle wyzwań płynących z rynku pracy – case studies Bank Zachodni WBK

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm:

People, Komputronik, Idea Bank, G2a.com, Plus Bank, Bank Zachodni WBK, Roche Polska, KAZAR, LOTTE Wedel, Blue Media.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat trenerów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na spotkaniu, rościmy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji