Kongres Call/Contact Profit Center – (19 – 20.10.2016r.)

okladka-dla-kamy19 – 20 października 2016 r.

Warszawa, Hotel Golden Tulip

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 18.10.2016

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Sponsorzy

Patroni

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU ?

Drodzy Praktycy! Dlaczego XII edycja Kongresu Call Contact Profit Center już dziś powinna być wpisana w Kalendarzu każdego Praktyka, jako jeden z ważniejszych punktów? Odpowiedź jest jedna – tylko w trakcie Platformy Wymiany Doświadczeń z BMS Polska macie Państwo możliwość otrzymania sprawdzonych rozwiązań, gotowych do zaimplementowania w swoich organizacjach! Analizując wszystkie dotychczasowe edycje Spotkań Biznesowych poświęconych obszarowi CC, doszłam do wniosku, iż tegoroczna październikowa część powinna objąć dwa kluczowe obszary: Efektywną pozafinansową motywację oraz elementy rekrutacji, jak i multikanałowość w komunikacji z klientem trendy 2016.  Jestem przekonana, iż obydwa zakresy mogą mieć znaczący i realny wpływ na efektywność całego procesu Call Center w organizacjach w bezpośrednim odniesieniu do funkcjonowania całej Firmy. Zaczynając od wykwalifikowanej, zmotywowanej, nastawionej na cele, nie rotującej załogi CC, poprzez dopasowanie odpowiednich narzędzi w drodze efektywnego kontaktu z Klientem. Październikowe wydarzenie będzie wyjątkowe z uwagi na prezentacje najświeższych case studies największych Firm  w Polsce. Tradycyjnie zaproszę Państwa do okrągłego stołu w kameralnej atmosferze, umożliwiającej wymianę prawdziwych doświadczeń, cenionej od lat przez naszych uczestników. Kongres CC BMS Polska idealnie umożliwia budowanie kontaktów biznesowych, śledzenie najważniejszych i najnowszych trendów Call/Contact Center, analizę konkretnych stadium przypadków bez presji czasu jak i obowiązków służbowych. Dodatkowym punktem eventu będzie możliwość wzięcia udziału w wieczornej integracji, w trakcie której będziemy mogli kontynuować dyskusję w nieco mniej formalnej atmosferze, co doskonale może przyczynić się do nawiązania nowych, bezcennych kontaktów jak i umocnienia wizerunku firmy.  Podsumowując, w dalszym ciągu jestem przekonana, że spotkanie się z praktykami za pośrednictwem BMS Polska  raz na kilka miesięcy może okazać się bardzo pomocne i kluczowe w zakresie rozwiązania wielu problemów. Analiza naszych wszystkich dotychczasowych spotkań pokazuje bardzo przejrzyście, że nie ma nic cenniejszego w  biznesie niż możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń z działaniami innych zawodowców.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa!

Aleksandra Nowakowska – Dyrektor Działu Projektów

kom.530-405-004

aleksandra.adamczyk@bmspolska.pl

 

Zapraszam do współpracy Partnerskiej!

Kamila Biarda Sponsorship Manager

kom. 530 405 002

kamila.biarda@bmspolska.pl

I SEKCJA TEMATYCZNA:

Efektywne pozafinansowe systemy motywacyjne i elementy rekrutacji w Zespołach CC – najnowsze case studies:

PKO Bank Polski, GOTHAER TU, Deutsche Bank Polska, Euro Bank, K2 – Dystrybucje, Expander Advisors, APS Holding, G2A

 

II SEKCJA TEMATYCZNA:

Multikanałowość w komunikacji z klientem – Trendy 2016 – najnowsze case studies:

PZU, mBank, Orange,  Interactive Intelligence, Decora, APS Poland

W roli prelegentów pojawią się wybitni eksperci jak i wieloletni praktycy z takich firm jak: PKO Bank Polski, GOTHAER TU, Deutsche Bank Polska, Euro Bank, K2 – Dystrybucje, Expander Advisors, APS Holding, G2A, PZU, mBank, Orange, Interactive Intelligence, Decora, APS Poland, Unima 2000.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 24 sierpnia 2016r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 24 sierpnia 2016r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji

logo_unima2000_rgb_koloroweInteractive Inteligence Sponsor

 

 

 

 

K2 Dystrybucje Sponsor