Kongres Prawników & Compliance Managerów – X Edycja (15 – 16.11.2016r.)

kongres-prawacompliance_okladka-na-strone15 – 16 listopada 2016 r.

Warszawa, Hotel Golden Tulip

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 15.11.2016

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Sponsorzy

Patroni

Drodzy Praktycy!

Ostatnie edycje Kongresów Prawnych&Compliance, podczas których mieliśmy okazję wymieniać się licznymi, sprawdzonymi case studies, oceniane zostały przez Państwa jak się okazuje, jako najważniejsze i najciekawsze wydarzenia prawnicze w Polsce. W związku z czym X-tą Jubileuszową edycję postanowiłam zorganizować jeszcze w tym roku.

Agenda spotkania została ponownie opracowana we współpracy z ekspertami reprezentującymi czołowe firmy oraz Kancelarie Prawnicze w Polsce. W związku z tym, iż forma majowej edycji spotkała się z Państwa uznaniem, ponownie zapraszam do wspólnej dyskusji dnia pierwszego, podczas której zrzeszymy tematy obejmujące problemy zarówno Dyrektorów Działów Prawnych, jak i Compliance Managerów.

Podsumowaniem pierwszej części będzie panel dyskusyjny poprowadzony przez przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, w trakcie którego odpowiemy sobie na pytanie: Compliance i prawo, razem czy osobno ? Efektywny model funkcjonowania działu prawnego. Dyskusja w oparciu o wyniki badania „Prawnicy przedsiębiorstw dziś i jutro”. Natomiast drugi dzień stanowić będą dwie wyodrębnione sekcje tematyczne do wyboru: Czynniki kształtujące efektywny dział prawny vs. Czynniki kształtujące efektywny dział compliance.

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy, wspólnie z prelegentami mają możliwość konfrontacji swoich doświadczeń oraz codziennej praktyki. Wydarzenie jest idealną platformą do wymiany doświadczeń, poszerzania
relacji biznesowych, umocnienia wizerunku firmy, spotkania się z kolegami z branży, jak i pogłębienia swojej wiedzy bez presji czasu, procedur oraz obowiązków służbowych. Jestem przekonana, że nie może Państwa zabraknąć podczas X-tej Jubileuszowej edycji!

Dodatkowo, ponownie na Państwa prośbę, organizujemy integracyjne spotkanie przy lampce wina na zakończenie pierwszego dnia. Jest to idealna okazja do kontynuacji rozmów i dyskusji jak i umocnienie kontaktów biznesowych w nieco mniej formalnej atmosferze :) Nasze integracyjne, wieczorne spotkania to już tradycja!

Aleksandra Adamczyk

aleksandra.adamczyk@bmspolska.pl

 • Jak przygotować się do nowych wymogów GDPR? Wyzwanie dla działu prawnego&compliance
 • Jak skutecznie działać celem zabezpieczenia biznesu przed ryzykiem poważnych strat? Rola Compliance na rynku
  ubezpieczeń w modelu biznesowym B2C i B2B
 • Compliance i prawo, razem czy osobno – efektywny model funkcjonowania działu prawnego. Dyskusja w oparciu o
  wyniki badania „Prawnicy przedsiębiorstw dziś i jutro”
 • Zarządzanie działem prawnym i ryzykami prawnymi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
 • Centralizacja obsługi prawnej jako narzędzie do optymalizacji kosztów tego obszaru – wady i zalety
 • Integracja i zarządzanie obsługą prawną w obliczu przeprowadzenia akwizycji na lokalnym rynku
 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Metody i zakres wdrożenia standardów etycznych w poszczególnych działach
  organizacji
 • Compliance produktowy – nowe otwarcie w zakresie zarządzania produktami finansowymi
 • Jak zbudować system whistleblowing’u na miarę XXI wieku?
 • Proces Due Diligence przy doborze kontrahentów

Kancelaria Raczkowski Paruch, Orange Polska, VEOLIA WATER TECHNOLOGIES, Fortum Power and Heat Polska, Johnson&Johnson, Ministerstwo Skarbu Państwa, Rockwell Automation, PZU, Kompania Piwowarska, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, McCain, Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy, Nokia.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 24 sierpnia 2016r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 24 sierpnia 2016r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji

 Laszczuk_logo_103923_20150508

 

 

IUSLABORIS-RACZKOWSKI-PARUCH-RVB

 

 

 

 

 

serwisprawa-pl-logo

 

mentora

 

 

scorise-logo_up-rgb_2

PSPP_logo