Kongres Prawny & Compliance XI edycja – (16-17.05.2017 r.)

16-17 maja 2017 r.

Warszawa, Hotel Hilton

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 15.05.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Partner Strategiczny

Patroni

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU ?

Drodzy Praktycy!

Ostatnie edycje Kongresów Prawnych & Compliance, podczas których mieliście Państwo okazję wymieniać się licznymi, sprawdzonymi case studies, ocenione zostały przez Państwa, jako najważniejsze i najciekawsze wydarzenia prawnicze w Polsce. W związku z tym, mamy zaszczyt przedstawić XI edycję tego wydarzenia.

Agenda spotkania została opracowana we współpracy z ekspertami reprezentującymi czołowe firmy oraz Kancelarie Prawnicze w Polsce.

Pierwszego dnia, poruszymy tematy obejmujące problemy zarówno Dyrektorów Działów Prawnych, jak i Compliance Officerów. Program wzbogacony będzie również o panel dyskusyjny poprowadzony przez m. in.  przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, w trakcie którego omówimy temat rozwoju kompetencji pozaprawnych. Poszukiwana będzie odpowiedź na pytanie: na ile prawnicy przedsiębiorstw i compliance officerowie ich potrzebują ?

Drugi dzień stanowić będą dwie wyodrębnione sekcje tematyczne do wyboru: Prawna / Compliance – wyboru dokona uczestnik, bazując na swoich biznesowych zainteresowaniach.

Podczas dwudniowego spotkania, uczestnicy wspólnie z prelegentami, mają możliwość konfrontacji swoich doświadczeń oraz codziennej praktyki. Wydarzenie jest idealną platformą do wymiany doświadczeń, poszerzania relacji biznesowych, umocnienia wizerunku firmy, spotkania się z kolegami z branży oraz pogłębienia swojej wiedzy bez presji czasu, procedur oraz obowiązków służbowych.

Dodatkowo, po pierwszym dniu Kongresu, organizujemy integracyjne spotkanie, w jednej z warszawskich restauracji. Jest to idealna okazja do kontynuacji rozmów kuluarowych oraz umocnienia relacji biznesowych w nieco mniej formalnej atmosferze.

Przypominamy, że punkty uzyskane podczas wydarzenia są honorowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Zapraszam serdecznie!

Sebastian Piątkowski

Project Manager

 • Sygnaliści „Whistleblowing policy”.
 • Optymalizacja form zatrudniania w świetle aktualnych regulacji prawnych i orzecznictwa.
 • PANEL DYSKUSYJNY: Rozwój kompetencji pozaprawnych – na ile prawnicy przedsiębiorstw/compliance officerowie potrzebują edukacji pozaprawnej?
 • Optymalizacja budżetu działu prawnego w świetle nowych trendów w świadczeniu usług prawnych.
 • Łączenie funkcji prawnej z funkcją compliance w organizacji.
 • Zinformatyzowane Biuro prawne – case study.
 • Departament prawny jako przedmiot outsourcingu.
 • Łączenie funkcji działu prawnego z project management office, nowe funkcje działów prawnych na przykładzie grupy hotelowej Accor.
 • Legal Management w grupie kapitałowej – rola działu prawnego w wielopodmiotowej organizacji.
 • Hipokryzja w compliance. Zmiana podejścia albo rozwój zawodowy poza strukturami firmy, w której compliance jest aktywem.
 • Antitrust compliance w e-commerce.
 • Due Diligence dla partnerów biznesowych w procesie sprzedaży – opiewający o doświadczenia i o prawdziwe case studies z Firmy.
 • Compliance Case Handling, czyli „Wyjaśnienie przypadków naruszeń Compliance”.

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm: Kochański Zięba i Partnerzy, Volkswagen Poznań, Canon Polska, Kompania Piwowarska, Nokia, Totalizator Sportowy, T-Mobile Polska, Willis Towers Watson Polska, Siemens, Mercedes-Benz Polska, 4F / OTCF, Bank BGŻ BNP Paribas, Orbis / Accor Poland.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 14 kwietnia 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 14 kwietnia 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na spotkaniu, rościmy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.