Certyfikowany Kurs – HR Business Partner – Warsztat – (27, 28, 29.03.2017 r.)

27, 28, 29 marca 2017 r.

Warszawa, Golden Floor Plaza

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 24.03.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Zapraszamy na kurs przygotowujący do profesjonalnego
i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w organizacjach.
Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim
i budowaniu zaangażowania wśród pracowników i managerów. Podniosą niezbędne
kompetencje w budowie współpracy i wsparciu managerów w realizacji ich celów oraz
w planowaniu i realizacji polityki personalnej, łączącej potrzeby i interesy firmy i zarządu,
managerów oraz pracowników.

 

Rola Działów HR w ostatnich latach zmienia się bardzo dynamicznie i znacząco. W naszym rozumieniu ta zmiana przejawia się w konieczności dostosowania kompetencji pracowników działów HR do nowych ról i oczekiwań wobec specjalistów HR.

 

Specjaliści zatrudnieni w Działach HR aby zyskać autorytet i stać na równi z innymi strategicznymi działami organizacji powinni pełnić role m.in.:
• Reprezentantów pracowników i ich potrzeb.
• Architektów proponujących rozwiązania zwiększające efektywność pracowników i organizacji.
• Dostawców danych, informacji i talentów i Partnerów wspierających procesy biznesowe.
• Strategów łączących procesy rozwoju pracowników ze strategią firmy i celami biznesowymi.

 1. Strategiczna Rola HR.
 2. Budowa autorytetu pracowników obszaru HR w organizacji i we współpracy z managerami.
 3. Employer Branding.
 4. Efektywność pracy i zaangażowanie pracowników.
 5. Rozwój przywództwa w organizacji i efektywne wspieranie managerów.
 6. Zarządzanie rozwojem pracowników.
 7. Kompetencje i narzędzia pracy HRBP.

 

Kamil Rajtarski
Konsultant HR i Employer Branding. Doradca Rozwoju Organizacji, Interim Manager. Trener zarządzania i kompetencji trenerskich. Certyfikowany Konsultant Zarządzania. Przedsiębiorca i Manager. Partner Zarządzający firmy doradczej Y-Consulting. Dyrektor Generalny rozwijanego StartUp’u w branży e-commerce oraz Dyrektor ds. Operacyjnych i Rozwoju Organizacji firmy produkcyjnej Izodom 2000 Polska.
Od końca 2006 roku w consultingu biznesowym w obszarze projektów HRD i HRM. W Polish Society for Training & Development (PSTD) koordynował ogólnopolski projekt badania jakości i efektywności procesów szkoleniowych. Facylitator i Konsultant merytoryczny projektowania i efektywności metod i procesów szkoleniowych. Konsultant usprawniający organizacje. Praktyk oceny poziomu i rozwoju kompetencji pracowników. Pasjonat rozwoju osobistego i pracy nad rozwojem innych. Lider i koordynator spotkań Warszawskiego Klubu Trenera.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 20 lutego 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 21 lutego 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.