Innowacyjne narzędzia i dobre praktyki w pracy rekrutera – Warsztat – (11-12.09.2017 r.)

11-12 września 2017 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 11.09.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Innowacyjne narzędzia i dobre praktyki w pracy rekrutera

Warsztat przeznaczony dla specjalistów ds. rekrutacji i selekcji, menedżerów HR i menedżerów liniowych oraz dla innych osób biorących udział w procesie naboru kandydatów, odpowiedzialnych za jego profesjonalny przebieg i efektywność.

Cel:
Jego celem jest zapoznanie Uczestników z najlepszymi praktykami i innowacyjnymi narzędziami rekrutacji i selekcji kandydatów, umożliwiającymi prowadzenie skutecznych procesów rekrutacyjnych na obecnym wymagającym rynku.

Korzyści z uczestnictwa:
Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia Uczestnicy:
• Poznają specyfikę aktualnego rynku pracy i wymagania, jakie stawia on przed rekruterami.
• Nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego naboru kandydatów.
• Poznają innowacyjne metody i źródła poszukiwania kandydatów.
• Zapoznają się z efektywnymi narzędziami selekcji, zwiększającymi trafność wyborów.
• Poznają możliwości wykorzystania testów wiedzy, umiejętności, kwestionariuszy predyspozycji zawodowych i innych praktycznych narzędzi stosowanych w praktyce rekrutacyjnej.

Ponadto, szkolenie będzie także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami, stworzenia bazy dobrych praktyk i inspiracji.

Metodyka pracy:
Metoda warsztatowa z elementami prezentacji, praca grupowa, w parach i ćwiczenia indywidualne, symulacje, prezentacja autentycznych materiałów i narzędzi selekcyjnych, dyskusja i wymiana doświadczeń.

1. Wprowadzenie

2. Przygotowanie do poszukiwań Kandydatów

3. Rekrutacja Kandydatów

4. Selekcja Kandydatów

5. Wybór Kandydata

Monika Kołodziejczyk

Trener, coach, certyfikowany asesor, konsultant HR i wieloletni praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Certyfikowany trener metody STAR.

Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Doradztwa Zawodowego i Job Coachingu SWPS oraz Studiów Trenerskich SWPS.

Doświadczenie zawodowe zdobywała przez 17 lat tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i dużych firmach. Odpowiadała za systemy rekrutacji, szkoleń i rozwoju oraz systemy motywowania i oceniania pracowników, a także wynagrodzenia, benefity i relacje pracownicze. Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektów rekrutacyjnych kandydatów na wszystkie szczeble organizacji, wdrażania wielorakich systemów z obszaru zarządzania personelem, budowania strategii personalnej oraz prowadzenia szkoleń i warsztatów.

Specjalizuje się w szkoleniach z obszarów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem zespołami oraz rozwojem umiejętności osobistych.

Preferuje warsztatową formułę prowadzenia zajęć, łącząc niezbędną teorię z dużą dawką aktywizujących ćwiczeń, symulacji, dyskusji i pracy własnej Uczestników. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie zdobyte w korporacjach o wysokich standardach rozwiązań HRM, skupia się na przekazywaniu Uczestnikom rozwiązań praktycznych, przydatnych w ich obecnej bądź przyszłej pracy. Uzyskuje zawsze bardzo pozytywne oceny Uczestników.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

2495 PLN + VAT

REGULAMIN:

Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.

 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 11 sierpnia 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 11 sierpnia 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.