Nowe Technologie i Psychologia Działu Contact Center – (17-18.10.2017 r.)

17-18 października 2017 r.

Warszawa, Hotel Regent

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 16.10.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Partner Strategiczny

Każdego dnia do pracy „na słuchawce” rusza kilkadziesiąt tysięcy ludzi w tym kraju. Idą jak do fabryki. Będą motywowani, coach’owani i premiowani za wyniki. Praca będzie od nich wymagać skupienia i koncentracji, a także stalowych nerwów i w niektórych przypadkach braku wyrzutów sumienia. To praca pod presją; czasu, klienta, przełożonego.

Średnia pracy na stanowisku pracownika Contact Center w inbound i outbound wynosi od pół roku do 3 lat. Tylko kilka firm w Polsce inwestuje w długoterminowe cele rozwoju i wsparcia pracowników, budując wieloletnie teamy. Szukając inspiracji do tego projektu rozmawiałem z managerami, którzy zatrudniają pracowników pracujących w CC 17 lat! Pozostali bronią się argumentem, że dostosowują się do tzw. rynku pracownika, bo teraz taki nastał i ludzie nadal kojarzą tę pracę jako tymczasową, więc duża rotacja składu jest wpisana w proces.

Nie wierzę w to ostatnie.

Żywię przekonanie, że doświadczeni pracownicy zarobią dla firmy więcej pieniędzy i że warto inwestować w ludzi budując Contact Center.

Dlaczego tak twierdzę? Bo sam pracowałem kilka lat w CC i miałem okazję prowadzić warsztaty sprzedażowe dla współpracowników.

Dzisiaj oddaję Państwu do oceny projekt, który powstał w wyniku setek rozmów z ludźmi w różny sposób powiązanymi z tym często niedocenianym działem wielu dużych polskich firm.

Będzie mi bardzo miło, jeśli zechcecie usiąść z nami przy stole i porozmawiać na temat psychologicznych aspektów tej pracy. Będziemy też omawiać nowe technologie, które zwiastują zmiany dla całej branży.

Serdecznie zapraszam

Z poważaniem,

Jarosław Senator

Project Manager

Podczas spotkania poruszymy takie tematy jak:

 • Pokolenie „X” , „Y” , „Z” : różnice, podobieństwa, preferencje –jak wykorzystać różnice pokoleniowe?
 • Między młotem a kowadłem czyli jak zarządzać stresem w CC?
 • Psychologia zachowań i jej wpływ na realizację zadań, celów
 • Jak bardzo w CC jest potrzebne używanie skryptu i co z „normalną” rozmową?
 • Wdrożenie nowego pokolenia pracowników metodą Shadowing
 • Strategia Omnichannel, czyli od Call Center do Contact Center
 • O sztucznej inteligencji, która ma zastąpić pracowników w większości procesów
 • Rozwój i etapy kariery, jako gwarant utrzymania pracownika w firmie i budowanie wieloletniego zespołu ludzi doświadczonych

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm: Gothaer TU SA, Best SA, Getin Noble Bank SA, Tesco CE, mBank, Unima 2000, Logisfera 33.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 17 września 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 17 września 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na spotkaniu, rościmy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.