Jak uatrakcyjnić wizerunek pracodawcy? – Employer Branding, a społeczna odpowiedzialność biznesu – (18-19.04.2017 r.)

 18-19 kwietnia 2017 r.

Warszawa, Hotel Hilton

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 14.04.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Patroni

Sponsorzy

Dlaczego warto?

(…) Dawno nie miałam okazji uczestniczyć w tak inspirującym  spotkaniu. Dobór prelegentów, tematów oraz sama koncepcja kameralnych grup eksperckich była doskonałym forum do merytorycznych dyskusji i wymiany doświadczeń. Wyrazy uznania należą się również dla Organizatora za profesjonalną i przyjazną opiekę podczas dwudniowego spotkania.

 

Powyższe referencje opisujące sukces I edycji spotkania „Employer Branding, a społeczna odpowiedzialność biznesu”, które odbyło się w listopadzie 2016 roku, były bez wątpienia motorem do zorganizowania kolejnej edycji.

Przyglądając się nieustannie pędzącemu biznesowi w dalszym ciągu jesteśmy świadkami zachodzących zmian społecznych, prawnych i ekonomicznych. Działy HR nadal borykają się z ciągłym niedoborem zasobów ludzkich, a na rynek pracy właśnie wkracza roszczeniowe pokolenie Z.  Motywacją dla generacji Z będzie praca w firmie, która jest zaawansowana technologicznie, różnorodna i dobrze postrzegana przez otoczenie. W trakcie I edycji wspólnie z praktykami wypracowywaliśmy rozwiązania, które ułatwią kreowanie i budowanie przyjezdnego wizerunku pracodawcy. Kwiecień 2017 będzie idealną okazją aby zweryfikować nasze poczynania oraz próby zaimplementowania tych rozwiązań. Ponownie spróbujemy odnaleźć skuteczny klucz do budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, pobudzając działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podczas najbliższego spotkania pt. „Jak uatrakcyjnić wizerunek pracodawcy? – Employer Branding, a społeczna odpowiedzialność biznesu”,  przedstawiciele firm SITECH, Volkswagen Poznań, Grupa Żywiec, VELUX, Cognifide Polska, Leroy Merlin Polska, Poczta Polska, ORBIS podzielą się najnowszymi case study  o podejmowanych przez nich inicjatywach na rzecz ochrony środowiska, rozwoju lokalnych społeczności, wolontariacie pracowniczym, rozwoju pracowników, omnikanałowym budowaniu marki pracodawcy, wieloaspektowym wykorzystaniu siły Facebook’a ect.

Faktem jest, że przedsiębiorstwa, które działają w  myśl zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, wpływają w ten sposób na poprawę własnego wizerunku. Dlatego jeżeli zależy Ci na pozytywnym postrzeganiu Twojej firmy nie tylko przez klientów, pracowników, ale także przez kandydatów do pracy, nie możesz ominąć tego wydarzenia!

Dodatkowym punktem programu, będzie możliwość wzięcia udziału w wieczornym spotkaniu przy lampce wina. Prawdopodobnie pozwoli to nam na umocnienie kontaktów biznesowych i kontynuację dyskusji w nieco mniej formalnej atmosferze J.

Zachęcam już dziś do zgłoszenia uczestnictwa. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń !

Znajdź swoją drogę do sukcesu z BMS Polska !

Aleksandra Adamczyk

Dyrektor Działu Projektów!

Tematy poruszane podczas spotkania:

 • W służbie Jej Królowej Odpowiedzialności – SITECH
 • Pracodawca przyjazny pracownikom – Volkswagen Poznań
 • ECP jak element realizacji nowej Wizji organizacji – Grupa Żywiec
 • Pracownicy kluczowym interesariuszem strategii CSR biznesu – fundacja pracownicza – VELUX
 • harmonii EB i CSR w branży nowych technologii – Cognifide Polska
 • Omnikanałowe budowanie marki pracodawcy – Leroy Merlin Polska
 • Wieloaspektowe zastosowanie Facebook’a w działaniach EB, rekrutacyjnych oraz CSR-owych – Poczta Polska
 • “Planeta 21” jako marka CSR grupy – Grupa hotelowa Orbis

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm:

SITECH, Volkswagen Poznań, Grupa Żywiec, VELUX, Cognifide Polska, Leroy Merlin Polska, Poczta Polska, Grupa hotelowa Orbis.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat trenerów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w spotkaniu oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.