Praktyczne Aspekty Prawa Pracy – IV edycja – (17 – 18.01.2017 r.)

okladka-01-01-0117-18 stycznia 2017 r.

Warszawa, Hotel Hilton

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 16.01.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Sponsorzy

Patroni

Drodzy Praktycy!

Należycie i poprawnie skonstruowane zasady Prawa Pracy w korporacji bez wątpienia pozwalają na unikanie wielu problematycznych sytuacji. Jestem przekonana o tym, że spotykacie się Państwo na co dzień z przypadkami trudnymi do rozwiązania, dlatego też możliwość zainspirowania się przykładowymi rozwiązaniami, mogłaby okazać się bezcenna. W trakcie dwudniowego biznesowego mitingu zaproszę Państwa do wymiany doświadczeń, podczas której bez presji czasu i obowiązków służbowych będziecie Państwo mogli rozwiązać najbardziej kłopotliwe case studies w gronie wieloletnich ekspertów i znawców tematu!

Swoimi doświadczeniami podzielą się przedstawiciele firm takich jak:

EDF, POCZTA POLSKA, IMPERIAL TOBACCO, DHL, KOPEX, PROVIDENT oraz KANCELARIA SPCG.

Liczba miejsc jest ściśle ograniczona, celem stworzenia kameralnej, sprzyjającej dyskusji atmosfery.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszam do udziału

Aleksandra Adamczyk

Dyrektor Działu Projektów

 • Wymiana generacyjna w środowisku  produkcyjnym – jak ją przeprowadzić w ramach dialogu z pracownikami  i związkami zawodowymi – EDF POLSKA S.A
 • Mobbing – czyli mamy problem ? – KANCELARIA SPCG
 • Prawne aspekty elastycznych form czasu pracy  ze szczególnym uwzględnieniem tzw „home office” – – IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A
 • Czy i jak realizować outplacement? – KOPEX S.A
 • Ustawa kominowa – nowe zasady zatrudniania osób kierujących Spółkami – POCZTA POLSKA S.A
 • Ochrona zdrowia pracowników w procesie pracy – DHL
 • Współpraca ze związkami zawodowymi jako forma dialogu z pracownikami – strategia współdziałania – PROVIDENT POLSKA S.A

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm: EDF POLSKA S.A, KANCELARIA SPCG, IMPERIAL TABACCO POLSKA S.A, KOPEX S.A, POCZTA POLSKA S.A, DHL, PROVIDENT POLSKA S.A.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 18 grudnia 2016r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 18 grudnia 2016r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji

spcg-logo-ub-kolor-pantone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo_1442479206praca_logo

 

infor-kadry_rgb