Czar wystąpień Publicznych – warsztat dla praktyków (19-20.06.2017 r.)

19 – 20 czerwca 2017 r.

Warszawa, Golden Floor Plaza

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 16.06.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Są 4 główne powody, przez które ludzie nie występują. Jednym z nich jest fakt, że nie wiedzą w jaki sposób ułożyć prezentację tak, żeby przekazać maksymalną ilość informacji w minimalnym czasie. Sporo osób jest ekspertem w swojej dziedzinie, chcą przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie innym, jednak nie wiedzą jak to zrobić na najwyższym poziomie zrozumienia słuchaczy.

Na warsztacie przede wszystkim:
• dowiesz się, co się składa na przygotowanie do wystąpienia;
• pokonasz swoje ewentualne obawy przed wystąpieniami;
• poznasz metody radzenia sobie ze stresem;
• zapanujesz nad swoim ciałem i niekontrolowanymi gestami;
• poznasz tajemnice sukcesu wielkich mówców.

Warsztat jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich, składa się z następujących modułów:
1) Rozpoczęcie.

2) Budowanie napięcia poprzez opowiadanie historii.

3) Przekazywanie wiedzy na najwyższym poziomie zrozumienia.

4) Zakończenie wystąpienia.

 

Etap drugi, jest to Twój dzień!

Podczas drugiego dnia wykorzystasz wszystkie elementy z dnia pierwszego, prowadząc swoją własną prezentację. Będzie to prezentacja 5 oraz 10 minutowa.

Na szkoleniu kładziemy ogromny nacisk na praktykę, dlatego 80% to ćwiczenia! Każdy element warsztatów zostanie przez Ciebie przećwiczony, po każdym ćwiczeniu otrzymasz profesjonalną informację zwrotną.

 

 

Adam Rogala

Trener / konsultant wystąpień publicznych, medialnych i prezentacji biznesowych. Pracował, jako reporter newsowy w Wiadomościach TVP i TVN24, realizator reportaży i filmów dokumentalnych w TVN a także Discovery Historia.

Specjalizuje się w rozwoju kompetencji tworzenia wpływowych struktur prezentacji biznesowych i wypowiedzi medialnych. Prowadzi treningi storytelliing w biznesie. W treningach koncentruje się na wzmacnianiu i wykorzystywaniu przez uczestników ich naturalnego potencjału. Rozwija umiejętności interpretacji żywej mowy i posługiwania się głosem.

Równolegle jest trenerem warsztatów dziennikarskich, dla prowadzących programy i reporterów pracujących na wizji w Tvn Media School. Współpracował z mediami, jako rzecznik prasowy odpowiedzialny za media relations imprez sportowych i instytucji edukacyjnych.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

2495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 19 maja 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 19 maja 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.