Warsztat – Zarządzanie sobą w zmianie i efektywna adaptacja do zmian (20.06.2017r.)


20 czerwca 2017 r.

Warszawa, Golden Floor Plaza

Zarezerwuj miejsce

 

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 24.05.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Warsztat przeznaczony dla pracowników często stających w obliczu zmian. Kładzie główny nacisk na aspekty związane z procesem zmiany, jej przebiegiem, emocjami z nią związanymi oraz zrozumieniem i umiejętnością przechodzenia przez nią.

Prowadzone w formie warsztatu zajęcia pozwolą uczestnikom:
• lepiej zrozumieć mechanizm zmiany,
• lepiej zrozumieć reakcje ludzi na zmiany,
• uświadomić sobie swoje reakcje i nimi zarządzać,
• zrozumieć wpływ własnej postawy na proces zmiany.

Poprzez aktywny udział w ćwiczeniach będzie można doświadczyć zmiany i zweryfikować swoje reakcje oraz zachowania współuczestników. Dzięki temu łatwiej będzie można przełożyć je na wykonywaną pracę i zachowania w organizacji, oraz dzięki zrozumieniu mechanizmów i sposobów na zarządzanie zmianą, łatwiej przechodzić przez ten proces.

1. Budowa atmosfery dla wspólnej nauki.

2. Wprowadzenie do szkolenia – model procesu zmian.

3. Zmiana – dlaczego czasem trudno się z nią identyfikować.

4. Zrozumienie i motywacja w procesie zmiany.

5. Wpływ osobowości na zmianę.

6. Podsumowanie warsztatu, informacja zwrotna, transfer wiedzy w życie.

Jacek Markowicz

Praktyk i trener zarządzania, project manager, profesjonalista w obszarze IT, skuteczny menedżer.

Praktyk zarządzania, budowania zespołów i wprowadzania zmian. Skuteczny menedżer, aktywnie motywujący do rozwoju. Specjalizuje się we wdrażaniu zmian, outsourcingu, centralizacji i standaryzacji.

Autor programów szkoleniowych. W szkoleniach główny nacisk kładzie na wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wykorzystanie nowych umiejętności. Konsultant w obszarze budowania i wdrażania strategii rozwoju, zarządzania projektami, wprowadzaniu zmian oraz rozwoju HR.

Uważny obserwator dbający o dobrą atmosferę w trakcie pracy oraz szkoleń. Prywatnie miłośnik dobrej muzyki granej na żywo oraz wędkarstwa.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Kursie wynosi:

2495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  cztery dni uczestnictwa w kursie, podręcznik, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 19 maja 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 19 maja 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w kursie oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w kursie.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji