EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI wypracujmy wspólnie gotowe rozwiązania! – (13-14.09.2017 r.)

 13-14 września 2017 r.

Warszawa, Hotel Sheraton

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 11
stan na dzień 10.08.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Patroni

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU?

Zmiana. Zmiana. Zmiana. Jak napisał Julio Cortazar – jedyną rzeczą niezmienną w człowieku jest jego chęć zmieniania. Zmiany nie omijają także przedsiębiorstw. Otoczenie rynkowe przekształcające się coraz szybciej i umacniająca się przy tym konkurencja, wymuszają stałą transformację organizacji. Kierunki tych zmian stają się z czasem coraz bardziej nieoczekiwane, a tempo rośnie. Przedsiębiorstwa muszą zarządzać zmianą, by móc właściwie odpowiedzieć na te zjawiska.

Zarządzanie zmianą to proces, którego żadne przedsiębiorstwo działające w dzisiejszej praktyce gospodarczej nie uniknie. Od prawidłowego przeprowadzenia zmiany niejednokrotnie zależeć może przyszłość całej firmy. Za kluczowe czynnikami sukcesu w procesie zarządzania zmianą można uznać: oparcie zmiany na klarownej strategii, strategii zmiany oraz uwzględnienie w procesie transformacji czynników twardych, a dopiero później miękkich.

Bez stosowania się do tych wskazówek niezwykle trudno zakończyć proces transformacji z sukcesem. Można go oczywiście odłożyć w czasie, albo przejść obok niego. Można też w nieskończoność zadawać sobie pytanie „Po co zarządzać zmianą, skoro ona i tak się wydarzy”? Pamiętajmy jednak słowa Wiliama Deminga: „Możesz się nie zmieniać, przetrwanie nie jest obowiązkowe”.

Pierwszym krokiem do zmiany niech stanie się udział w naszym wrześniowym spotkaniu biznesowym „EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI” 13-14.09.2017r.

Zapraszam do rejestracji udziału już dziś.

Dyrektor Działu Projektów

Aleksandra Adamczyk

Tematy poruszane podczas spotkania:

 • Człowiek w centrum zmiany. Jak skutecznie przeprowadzić dużą zmianę w organizacji?
 • Azymut sukces – strategia firmy a strategia HR
 • Zarządzanie zmianą w kontekście transformacji cyfrowej przedsiębiorstw
 • Czy warto zarządzać zmianą, skoro ona i tak się wydarzy?
 • Budowanie Kultury organizacyjnej w trakcie i po fuzji czyli skoncentrowani na wynikach
 • Skuteczne zarządzanie trudną zmianą –  Restrukturyzacja
 • Jak wciągnąć pracowników na pokład zmiany?

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm: Provident, Grupa Oknoplast, Leroy Merlin, DHL Express Poland, Bakalland, Banki BPH, McCormik.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat trenerów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.

 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na spotkaniu, rościmy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji