Kongres Prawny & Compliance XII edycja – (8-9.11.2017 r.)

8-9 listopada 2017 r.

Warszawa, Hotel Regent

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 08.11.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Partner Strategiczny

Patroni

Dzień dobry,

Czy byli Państwo na spotkaniu sprzyjającym wymianie doświadczeń, inspiracji oraz umożliwiającym znalezienia odpowiedzi na pytania, które Państwa nurtują, w oparciu o doświadczenia praktyków z największych firm polskich i zagranicznych?

Kongres Prawny & Compliance organizowany przez BMS Group jest wydarzeniem, które od kilku lat spełnia te kryteria.

XII Edycja ma na celu wypracowanie jeszcze lepszych praktyk korzystając ze wspólnego doświadczenia, zarówno dzieląc się dobrymi rozwiązaniami, jak i tymi złymi, aby ustrzec innych od błędów.

Jeżeli szukają Państwo spotkania pozbawionego promocji własnych usług, a popierają kulturę dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w gronie samych praktyków, to listopadowe wydarzenie organizowane przez BMS Group, może okazać się jedną z najlepszych tegorocznych inwestycji.

Przypominamy, że punkty uzyskane na spotkaniu, honorowane są przez Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Izbę Adwokacką.

Podczas spotkania poruszymy takie tematy jak:

 • Systemowe podejście do zarządzania ryzykiem prawnym
 • Standaryzacja kompetencji Managementu w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej
 • Wirtualna przestępczość – realne zagrożenie
 • PANEL DYSKUSYJNY: Compliance w sektorze nieregulowanym – modele oraz rozwiązania wdrażane przez firmy
 • Mobbing, a dyskryminacja – w praktyce i orzecznictwie
 • Francuska eksterytorialna regulacja antykorupcyjna Sapin II. Wykorzystanie Sapin II jako benchmark dla podmiotów niefrancuskich
 • Przeciwdziałanie korupcji w organizacji – na przykładzie PepsiCo
 • Rola Compliance Officera na przykładzie Royal Bank of Scotland
 • Budowanie programów zgodności i kontroli wewnętrznej w strukturach nowotworzonego SSC
 • Stowarzyszenia branżowe w świetle prawa konkurencji
 • Rewolucja czy ewolucja – zarządzanie zmianą w obszarze prawnym spółki kapitałowej
 • Dział prawny jako wsparcie ekspansji zagranicznej – wspólne cele, różne drogi
 • Budowanie programów zgodności i kontroli wewnętrznej w strukturach nowotworzonego SSC

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm:  Selena FM, Wonga.com, Auchan Polska, Boryszew, Bayer, CCC, Coty, Bank Gospodarstwa Krajowego, Orange, PepsiCo, Royal Bank of Scotland, Bank Pocztowy, Hines, Biuro Informacji Gospodarczej Krajowy Rejestr Długów, Mercedes-Benz Polska, Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy i CDDI / Risk Intelligence.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 8 października 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 8 października 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na spotkaniu, rościmy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.