Cyberbezpieczeństwo. Bezpieczny pracownik – Warsztat – (23.04.2018 r.)

23 kwietnia 2018 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 27
stan na dzień 17.04.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trenerzy

Rejestracja

Bezpieczny pracownik to szkolenie z cyberbezpieczeństwa skierowane do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sieci wszystkich pracowników swojej organizacji. Szkolenie kierujemy również do osób pracujących w działach IT i zarządzających pracą tych działów. Informacje uzyskane podczas warsztatów będziesz mógł natychmiast wdrożyć u siebie w firmie.

Tak naprawdę cyberbezpieczeństwo to temat dla każdego, kto w swojej pracy wykorzystuje komputer podłączony do internetu; korzysta z programu pocztowego, przeglądarki lub pakietu biurowego Office oraz jest aktywny w internecie (nie tylko na portalach społecznościowych), także na smartphonie. Szkolenie demonstruje ataki komputerowe, na jakie narażeni są pracownicy w trakcie wykonywania swoich codziennych obowiązków oraz przede wszystkim uczy jak je wykrywać i prawidłowo na nie reagować. Istotną częścią przekazywanej wiedzy jest uświadomienie pracowników jak odpowiedzialnie korzystać z internetu i programów komputerowych tak, aby zawsze dbać o dobre imię swojego pracodawcy oraz nie przynieść wstydu samemu sobie (np. na skutek ułatwienia wycieku kompromitujących danych).

Wiedzę przekazujemy w widowiskowy i przystępny dla każdego sposób. Nasze szkolenie na długo pozostaje w pamięci i pozwala ograniczyć liczbę pracowników, którzy generują dotkliwe dla firmy straty, a często także konsekwencje prawne wynikające z nieprzestrzegania firmowej polityki bezpieczeństwa (nierzadko ignorowanej, bo postrzeganej jako “nudna i niezrozumiała”).

W ramach szkolenia pokazujemy kulisy ataków socjotechnicznych przeprowadzonych przez zespół bezpieczeństwa portalu Niebezpiecznik.pl w latach 2014-2017 w kilku polskich firmach z branży finansowej. Prezentujemy również rzeczywiste zrzuty ekranów z e-maili, jakimi na nasze „zaczepki” odpowiadali pracownicy firmy-ofiary.

• Na jakie ataki jesteś narażony?
• Jak odpowiedzialnie korzystać z internetu, programów komputerowych, smartphona i bankowości internetowej?
• Jak zapobiegać wyciekom wrażliwych i kompromitujących danych?
• Jak dbać o dobre imię swojego pracodawcy oraz nie przynieść wstydu samemu sobie?
• Jak zabezpieczyć się, aby nie wygenerować dotkliwych strat dla firmy?
• Jakie są konsekwencje prawne wynikające z nieprzestrzegania firmowej polityki bezpieczeństwa? (nierzadko ignorowanej, bo postrzeganej jako “nudna i niezrozumiała”)

TRENER 1

Od 11 lat pomaga największym polskim i zagranicznym firmom w zabezpieczaniu sieci oraz serwisów internetowych. Absolwent Glasgow Caledonian University i krakowskiej AGH. Pracę w branży IT rozpoczął w brytyjskim oddziale Philips Electronics. Założyciel Niebezpiecznik.pl, firmy doradczej konsultującej projekty informatyczne pod kątem bezpieczeństwa i największego w Polsce serwisu informacyjnego poświęconego tematyce cyberbezpieczeństwa.

W ramach Niebezpiecznik.pl  zarządza zespołem wykonującym audyty i testy penetracyjne systemów teleinformatycznych oraz prowadzi szkolenia techniczne dla administratorów i programistów w zakresie ochrony sieci komputerowych i bezpiecznego tworzenia webaplikacji, a także szkolenia „miękkie” zwiększające świadomość bezpieczeństwa IT przeznaczone dla pracowników biurowych i kadry managerskiej.

Łączna liczba przeszkolonych osób: 9000+

Łączna liczba godzin szkoleniowych: 4500+

TRENER 2

12 lat doświadczenia w branży ITSEC. Absolwent krakowskiej AGH i Uniwersytetu Ekonomicznego. Audytor wiodący ISO/IEC 207001:2005 oraz posiadacz certyfikatu ISACA/CISM. W swojej karierze piastował wysokospecjalistyczne, eksperckie stanowiska w międzynarodowych korporacjach oraz obejmował pozycje managerskie, zostając m.in. dyrektorem ds. bezpieczeństwa w TVN, gdzie był odpowiedzialny za tworzenie strategii firmy i rozwój procesów biznesowych tak, aby stały zgodzie z wymaganiami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych. Twórca wewnętrznego systemu podnoszenia świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i fizycznego.

W Niebezpieczniku przewodzi zespołowi audytowemu, którego celem jest doradztwo dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ochrony danych osobowych oraz walka z cyberprzestępczością. Wraz ze swoim zespołem wdraża i buduje plany ciągłości działania w oparciu o normę ISO 25999, ISO 27001

Swoją wiedzą w zakresie bezpieczeństwa IT dzieli się z zarówno z wykwalifikowanymi Administratorami Bezpieczeństwa Informacji w ramach szkoleń z Ochrony Danych Osobowych i Tworzenia Polityk Bezpieczeństwa, jak i zwykłymi pracownikami w ramach szkoleń Bezpieczny Pracownik.

Łączna liczba przeszkolonych osób: 5000+

Łączna liczba godzin szkoleniowych: 3000+

TRENER 3

Przez lata zawodowo związany z branżą IT i bezpieczeństwem. Swoją karierę rozpoczynał jako programista w jednym z największych portali internetowych w Polsce, Interia.pl, a następnie swoje umiejętności w zakresie zarządzania systemami Linux wykorzystywał do ochrony 30% światowego ruchu internetowego w ramach pracy w międzynarodowej korporacji Akamai.

Obecnie całkowicie oddany bezpieczeństwu IT realizuje swoje pasje zarówno jako tester penetracyjny w Niebezpiecznik.pl, jak i trener prowadzący szkolenia techniczne z Atakowania i Ochrony Webaplikacji. Z racji posiadania rzadkiej wśród informatyków umiejętności komunikacji z tzw. „zwykłym użytkownikiem”,  jest także trenerem i współautorem szkoleń z zakresu Security Awareness dedykowanych nietechnicznym pracownikom biurowym wykorzystującym w swojej pracy komputer i internet.

Łączna liczba przeszkolonych osób: 2000+

Łączna liczba godzin szkoleniowych: 1000+

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.