Ogólnopolski Kongres Prawny & Compliance XIII edycja – (11-12.09.2018r.)


11-12 września 2018 r.

Warszawa, Hotel Marriott Airport

KONGRES

więcej informacji

www.kongresprawny.pl

Zarezerwuj miejsce

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 11.09.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Partner Kongresu

W dzisiejszych czasach każdemu, niezależnie od branży, zależy na tym, aby prowadzić swój biznes, departament, zespół w sposób nowoczesny i skuteczny.

Niezbędnym do tego elementem jest rozwijanie swoich kompetencji w oparciu o doświadczenia własne oraz innych osób wykonujących w swojej codziennej pracy podobne zadania.

Często jest to klucz, klucz do rozszerzenia horyzontu i znalezieniu rozwiązań, które na pierwszy rzut oka są całkowicie niewidoczne. Kongres Prawny & Compliance już od ośmiu lat zrzesza Prawników i Compliance Managerów, którzy są wymagający, rządni niebanalnej formuły i wysokiej dawki merytorycznej wiedzy.

Proszę wyobrazić sobie przestrzeń, w której znajduje się trzydzieści osób. Są to przedstawiciele top managementu działów prawnych i compliance, którzy mają podobne zadania, ale pracują w różnych branżach, przez co wszyscy mają inną perspektywę, inaczej widzą te same problemy, inaczej je rozwiązują. Jeden omówiony przypadek, z jakim prelegent zetknął się w swojej codziennej pracy, w procesowaniu którego brał czynny udział może być zapalnikiem do żywej dyskusji, burzy mózgów i wspólnej pracy nad przypadkiem. Wreszcie uczestnicy dzielą się własnymi doświadczeniami – porównują. Rozmawiają ze sobą.

To jest nasza przewaga nad innymi wydarzeniami na rynku. Kameralność spotkań, dzięki której uczestnicy chętniej ze sobą rozmawiają. Wymogiem prowadzenia prelekcji są konkretne przykłady, omówienie problemów jakie wystąpiły, rozwiązań jakie pozwoliły zakończyć proces.

Reasumując: na naszych spotkaniach dzielimy się doświadczeniem.

Żeby nie inwestować zbyt wiele czasu na teorię, którą można znaleźć w ustawach i kodeksach, zapraszamy Państwa do udziału w praktycznej konferencji, gdzie prelegenci z działów prawnych i compliance największych polskich firm podzielą się swoim doświadczeniem.

Konferencja podzielone będzie na 2 równoległe sekcje tematyczne: prawną oraz compliance.

 Data: 11-12 września

Miejsce: Warszawa

Do zobaczenia!

Sebastian Piątkowski
Project Manager

Podczas Kongresu poruszymy takie tematy jak:

Komunikacja z biznesem

Legal Performance Management: Zarządzanie jakością usług departamentu prawnego dla klientów wewnętrznych

Moda czy klasyka, czyli jak się ubierać elegancko i modnie

Zarządzania procesem marketingowym od strony compliance

Audyt śledczy – własnymi siłami

Wdrożenie i wpływ ustawy o jawności życia publicznego na organizacje

Funkcja Whistleblower w ramach ustawy o jawności życia publicznego

Ustawy o jawności życia publicznego, a kodeks etyki w organizacji – case study naszych dotychczasowych rozwiązań

Debata: Compliance po polsku – czy polskie prawo to odpowiedź na potrzeby biznesu w zakresie compliance?

Zarządzania zespołem prawnym ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania Millenialsami

Motywy psychologiczne w zarządzaniu zespołem prawnym – perspektywa szefa

Departament Prawny poddany ocenie Biznesu, czyli ankieta satysfakcji jako warunek wypłaty premii – case study

Dostosowanie działania działu prawnego (prawnika in-house) do zmieniającej się sytuacji firmy-klienta

Debata: Wybór kancelarii prawnej i zasady współpracy

Kodeks Etyki w organizacji – forma, treść i pojawiające się trudności. Case study z procesu przygotowywania oraz wdrażania Kodeksu Etyki w Dom Development

Compliance w spółce giełdowej

Wdrożenie polityki antykorupcyjnej w grupie kapitałowej PGE

Dostosowanie przedsiębiorstwa do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – aspekty organizacyjne

Debata: Wybór kancelarii prawnej i zasady współpracy

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm:  Coca-Cola HBC Polska, Arvato Polska, DNB Bank Polska, Volkswagen Poznań, Michelin Polska, UPC Polska, PKO TFI, Dom Development, Michael / Ström Dom Maklerski, Johnson & Johnson Poland, Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA, PGE Polska Grupa Energetyczna, ABB/PSPP , Empik Group, Veolia Polska, Giełda Papierów Wartościowych oraz Multi Corporation.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

REGULAMIN KONGRESU PRAWNEGO & COMPLIANCE

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi: 3495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch, kolacje integracyjną (przy wydarzeniach dwudniowych).
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą konferencji, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą konferencji, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem konferencji, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w konferencji oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w konferencji.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.kongresprawny.pl i www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.kongresprawny.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.