Kongres HR – Wynagrodzenia i Systemy Motywacyjne XIV Edycja – (18-19.09.2018r.)

18-19 września 2018 r.

Hotel Marriott Airport, Warszawa

KONGRES

Zarezerwuj miejsce

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 18.09.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Partner

Patroni

Konstruując nowy program na potrzeby Kongresu HR: Wynagrodzenia i Systemy Motywacyjne zastanawiałem się, czy nie wyczerpaliśmy już tematu (w końcu to XIV edycja!) i mamy coś nowego do zaproponowania naszym uczestnikom.

Na początku planowaliśmy przebudować samo wydarzenie i skupić się na jednorodnym przedstawieniu tematów w dwa dni, w jednej sali, w jednej grupie. Jak się okazało po rozmowach z moimi Źródłami Merytorycznymi, Radą Programową, oraz poprzednimi prelegentami i uczestnikami, świat HR jest na tyle różnorodny, że należy go przynajmniej podzielić na dwa rodzaje – twardy i miękki na potrzeby naszego Kongresu. Tak zrobiliśmy.

Znalazłem ludzi, którzy mają bardzo duże doświadczenie, ale jeszcze u nas nie występowali. Znalazłem fachowców, po rozmowach z którymi dowiedziałem się o złożoności zagadnień z jakimi borykają się na co dzień Działy HR, które z kolei są postrzegane dość stereotypowo.

Tak powstała agenda, jako efekt końcowy projektu XIV Kongres HR: Wynagrodzenia i Systemy Motywacyjne.

Naszą początkową przewagą nad konkurencją była specyfika spotkań. Niewielkie, niemal warsztatowe grupy uczestników, którzy siedzą przy stole naprzeciw siebie i rozmawiają – to było coś, czego dla HR nikt nie robił.

Pierwszy dzień postanowiliśmy połączyć w jedno spotkanie z prelekcjami, które dotyczą obu rodzajów dziedziny jaką jest HR. Drugiego dnia spotkamy się na dwóch różnych spotkaniach, gdzie prelekcje będą bardziej szczegółowe.

Dlaczego warto?

– Bo warto ze sobą rozmawiać, a na naszych spotkaniach często trzeba pilnować czasu – dyskusje są burzliwe i przebiegają w bardzo miłej atmosferze;

– Bo korzyść merytoryczna z takiego spotkania jest ogromna, a o pozytywnym odbiorze świadczą liczne referencje, jakie dostaliśmy od uczestników ostatniego spotkania

– Bo chcemy się uczyć od Was i wsłuchujemy się w to, o czym mówicie, kiedy planujemy każde następne spotkanie. Dlatego zależy nam na Waszej obecności.

Żywiąc nadzieję, że będziecie Państwo z nami 18 i 19 września 2018 roku,

Pozostaję z wyrazami szacunku i serdecznie zapraszam,

Z poważaniem,

Jarosław Senator

Project Manager

Podczas Kongresu poruszymy takie tematy jak:

 • Jak zarządzać umiejętnościami pracowników produkcji? Matryce umiejętności, Matryce zastępstw – podstawą motywacyjnego systemu wynagrodzeń i efektywnego zarządzania rozwojem pracowników produkcji.
 • Rola zespołu Operacyjnego HR w implementacji polityk wynagrodzeń i systemów motywacyjnych Firmy – case study.
 • Jak zbudować system motywacyjny i premiowy, który angażuje pracowników i satysfakcjonuje klientów?
 • Od wolumenu do profitu
 • Motywowanie pracowników Supply Chain
 • Zasady premiowania przedstawicieli handlowych i koordynatorów regionalnych.
 • Budowanie polityki wynagrodzeń w kontekście oczekiwań biznesowych i rynkowych.
 • Systemy premiowe w Bankowości Detalicznej w świetle wytycznych EBA (wyzwania, szanse, zagrożenia).
 • Jasne reguły gry: jak zbudować motywujące środowisko pracy poprzez wartościowanie stanowisk?
 • Rola systemów motywacyjnych w pracy – case study.
 • Budowanie zaangażowania pracowników wyspecjalizowanych.

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm:   Bayer Polska,  Enel-Med,  Colliers International,  Bank Zachodni WBK,  EmiTel,  Saint-Gobain Construction Products Polska,  Echo Investment,  BZK Group,  Grupa Oknoplast, Coca-Cola HBC Polska.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch, kolacje integracyjną (przy wydarzeniach dwudniowych).
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.