Wystąpienia publiczne online – Warsztat – (18-19.10.2018 r.)

18-19 października 2018 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 10.10.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trenerzy

Rejestracja

Patroni

Są 4 główne powody, przez które ludzie nie występują. Jednym z nich jest fakt, że nie wiedzą w jaki sposób ułożyć prezentację tak, żeby przekazać maksymalną ilość informacji w minimalnym czasie. Wiele osób jest ekspertem w swojej dziedzinie, chce przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie innym, jednak nie wie jak to zrobić na najwyższym poziomie zrozumienia słuchaczy. A to generuje strach, wstyd, tremę i wycofanie. Budowanie scenariuszy wystąpień oraz zarządzanie właściwym przekazem treści w oparciu o realizację wybranych celów komunikacyjnych jest jednym z kluczy do dobrego wystąpienia.

Szkolenie „Wystąpienia publiczne online” stanowi jednocześnie etap w procesie przygotowania się uczestników do kreowania własnych wystąpień publicznych online. Tym samym materiał ćwiczony na szkoleniu będzie mógł być bezpośrednio wykorzystany do samodzielnych realizacji wystąpień publicznych online.

Odrębna część szkolenia poświęcona zostanie sesji indywidualnych wystąpień, które zostaną nagrane i odtworzone oraz uzupełnione szczegółową informacją zwrotną zaraz po nagraniu. Istotnym elementem informacji dla uczestnika będzie ocena przyswojonej wiedzy oraz wskazanie drogi rozwojowej na przyszłość.

Program szkolenia „Wystąpienia publiczne online” zawiera część przygotowawczą, tj. wypracowania treści (do opracowania na szkoleniu) oraz zdefiniowania grupy odbiorców z perspektywy tematyki prowadzonych przez nich spotkań prezentacyjnych. Program zakłada dostosowanie poziomu informacji zwrotnej oraz zaleceń szkoleniowych w zależności od charakterystyki, aktualnych doświadczeń oraz kompetencji w zakresie prowadzenia prezentacji przemówień publicznych online.

Szkolenie jest oparte o doświadczenie i metodologię pracy firmy BMS Polska oraz profesjonalny warsztat operatorski i reżyserski trenerów.

1. Temat prezentacji

2. Scenariusz wystąpienia

3. Retoryka przemówień publicznych – spraw, aby inni Cię słuchali

4. Choreografia prezentacji

5. Praca z kamerą – psychologia kamery

TRENER 1

Trener sprzedaży z doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą oraz szkoleniem trenerów wewnętrznych. Doświadczenie zdobywał jako Trener oraz Menager w Vistula Group S.A. Ekspert w zakresie wizerunku, autoprezentacji oraz wystąpień publicznych.

Działa z wizją celu i konsekwentnie realizuje założenia biznesowe. Wykazuje się dużą kreatywnością i skutecznością w działaniu. Posiada rozwinięte umiejętności budowania relacji biznesowych i współpracy wewnątrz organizacji z zachowaniem najwyższych standardów.

Kluczowe osiągnięcia managerskie:
• Obsługa Reprezentacji Polski w piłce nożnej na Euro 2016
• Obsługa klientów VIP oraz firm i instytucji
• Prezentacje z wizerunku biznesowego na znaczących imprezach rangi ogólnokrajowej
• Współpraca z kluczowymi klientami biznesowymi
• Konsultacje i doradztwo stylistyczne dla klientów VIP

Kluczowe osiągnięcia trenerskie:
• Prowadzenie warsztatów z wystąpień publicznych oraz wizerunku w biznesie
• Kształcenie wrażliwości stylistycznej/modowej oraz sprzedażowej dla trenerów
• Wykształcenie profesjonalnych postaw sprzedażowych dla doradców poszczególnych marek
• Zbudowanie wrażliwości eleganckiej sprzedaży z uwzględnieniem profesjonalnej obsługi
• Kreowanie biznesowych postaw zgodnie z aktualnymi standardami profesjonalnej obsługi

Prywatnie miłośnik psychologii i karate.

TRENER 2

Operator kamery, reżyser filmowy i scenarzysta. Fotograf. Pisarz. Autor książki „WOODWARD” – Prawdziwa historia Maxa Woodwarda. Artysta. Psycholog kliniczny. Absolwent słynnej „łódzkiej filmówki” na kierunku reżyseria. Scenarzysta w Motion Works w Halle w Niemczech. Reżyser oraz dokumentalista. Specjalista w kompozycji obrazu, dramaturgii filmu i tropieniu zwierząt. Od wielu lat z Jackiem współpracują największe stacje telewizyjne, m.in. TVP i TVN.

Tak mawia o swojej pracy:

„Dużo pracuję sam. Reżyseruję większość reportaży, bo połączenie reżyserii i prowadzenia obrazu to połączenie idealne. Przy felietonach społecznych pracuję przede wszystkim z producentami telewizyjnymi. Omawiamy najpierw bohatera albo temat. Ustalamy sceny i zamieniam to w ujęcia”

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.