Przywództwo zorientowane na ludzi w modelu Johna C. Maxwella – Warsztat (12-13.09.2018 r.)


12-13 września 2018 r.

Warszawa

WARSZTAT

Zarezerwuj miejsce

Wolne miejsca – 10
stan na dzień 27.08.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Patroni

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami przywództwa zorientowanego na ludzi w modelu Johna C. Maxwella, który od ponad 15 lat uważany jest za najważniejszą postać w obszarze rozwoju kompetencji przywódczych na całym świecie.

To szkolenie pomoże uczestnikom w zrozumieniu na bazie jakich praw funkcjonuje przywództwo zorientowane na ludzi i w jaki sposób dzięki stosowaniu tych praw zwiększa się zaangażowanie i efektywność całej organizacji.

Cel:
• Wzrost efektywności organizacji poprzez rozwój umiejętności i skuteczności pracowników

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
• Stosować w praktyce model przywództwa Johna Maxwella oparty na kluczowych Prawach Przywództwa
• Efektywnie komunikować się w relacji lider-pracownik
• Zidentyfikować swoje mocne strony i wykorzystać je dla dobra celów firmy i własnych
• Umiejętnie wpływać w pozytywny sposób na osoby ze swojego otoczenia, zwiększając tym samym ich poziom motywacji i zaangażowania
• Wykorzystać narzędzia przywództwa zorientowanego na ludzi celem zwiększania efektywności zespołów i organizacji
• Zwiększać własny poziom zaangażowania, autonomii i niezależności
• Podnosić efektywność i poziom zadowolenia ze swojej pracy

• Cel i przebieg programu, wzajemne zapoznanie się trenera i uczestników
• Jakim jestem liderem?
• Filozofia przywództwa wg Johna C. Maxwella
• Prawa przywództwa wg Johna Maxwella – część 1
• Narzędzia efektywnego budowania porozumienia w relacji lidera z pracownikami
• Systemy reprezentacji jako narzędzie pozwalające usprawnić komunikację z pracownikami.

• Prawa przywództwa wg Johna Maxwella – część 2
• Mapa empatii lidera vs mapa empatii pracownika
• Interaktywna symulacja biznesowa
• Kluczowe czynniki wywierania pozytywnego wpływu na pracowników w modelu przywództwa Johna Maxwella
• Model przywódcy indywidualnego
• Plan działania

Certyfikowany coach i trener przywództwa w zespole The John Maxwell Team – międzynarodowej organizacji, zrzeszającej coachów, trenerów i mówców w 124 krajach na świecie. Przez ponad 5 lat był menedżerem w jednej z największych korporacji IT, gdzie zajmował się zarządzaniem zespołem oraz projektami dla klientów firmy, a także wdrażaniem procesów naprawczych i rozwojowych. Od 7 lat kształtuje liderów w Polsce prowadząc warsztaty z zakresu przywództwa, odnajdywania i zarządzania talentami w organizacji, a także kształtowania liderów i wystąpień biznesowych. Pełnił również rolę doradczą jako współpracujący Dyrektor Regionalny działu szkoleń w Keller Williams Poland oraz główny trener w Keller Williams University Poland, która rozwija liderów w branży nieruchomości w całej Polsce.

W szkoleniach i coachingach Trenera wzięło już udział ponad 1200 menedżerów i właścicieli firm z różnych branż, z całej Polski. Realizował projekty doradczo-szkoleniowe oraz sesje coachingowe dla takich firm jak: Blumenbecker Polska, B+M BLUMENBECKER GmbH, Śląskie Centrum Logistyczne, Keller Williams Poland, Instytut Doskonalenia Produkcji, Auchan Polska, Weindich, Tommed, PGM Chorzów, ZBM Gliwice i wiele innych. Od 2013 roku wdraża na polskim rynku filozofię przywództwa opartą na metodologii Johna Maxwella, systemu behawioralnego DISC D3 BAI i narzędzi rozwojowych opartych na NLP oraz modelu transpersonalnym.

Ukończył szkolenia certyfikowane przez John Maxwell Co.: John Maxwell Coach, Trainer & Speaker, w roku 2013 brał udział w międzynarodowej konferencji na temat przywództwa w Orlando. Oprócz tego posiada certyfikaty: Practitioner NLP, Master NLP, Coach&Trener, a także Coaching NLP u Johna Grindera oraz Carmen Bostic St. Clair – twórców NLP, The Key Stages of Coaching, Group coaching, Akademia Lidera: Lider w zmianie, Autorytet i role liderskie, Przywództwo w praktyce, Komunikacja partnerska i asertywna, Motywowanie pracowników oraz rozwiązywanie konfliktów, Trening dla trenerów stopień 1 i 2, a także ITIL v.3 Foundation Certificate i PRINCE 2 Foundation. Jest również certyfikowanym konsultantem metodologii DISC D3 BAI. Regularnie występuje w roli prelegenta na wydarzeniach skierowanych do kadry kierowniczej. Zdobył również uprawnienia Instruktora Survivalu i pisze do miesięcznika Benefit.

W ramach projektów Leadership & Development Group oraz Strategia Rozwoju Firmy zrzesza praktyków z takich obszarów biznesu jak: marketing, social media, zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż, przywództwo oraz wielu innych. Posiada odpowiednie kompetencje trenerskie i coachingowe, które wraz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym pozwalają mu na  profesjonalne i indywidualne podejście do każdego klienta oraz realizowanego procesu rozwojowego.

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.