Efektywny proces zakupowy: Relacje z dostawcą – (18-19.09.2018r.)

18-19 września 2018 r.

Hotel Marriott Airport, Warszawa

Spotkanie biznesowe

Zarezerwuj miejsce

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 18.09.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Patroni

Kiedy poprzednim razem organizowaliśmy spotkanie dla Działów Zakupowych, do którego układałem program naszym tematem przewodnim byli ludzie. Konkretnie; zespół zakupowy – jak go zbudować i motywować do wydajnej pracy. Nasze spotkanie, wnosząc z ankiet było bardzo udane, a ilość zapytań o kolejną edycję daje powód przypuszczać, że tym razem będzie podobnie.

Pomysł na obecną edycję właściwie zrodził się w kuluarach ostatniego spotkania. Nikt wprost nie zasugerował, co miałoby być następnym tematem, ale rozmawiając i słuchając Waszych rozmów w przerwach między prelekcjami, jak i na kolacji integracyjnej, doszedłem do wniosku, że codzienna praca dostarcza Wam mnóstwo anegdot, wniosków oraz pouczających doświadczeń na temat dostawców.

I o tym będzie bieżące spotkanie. O relacjach z dostawcami.

Udało mi się zachęcić do wygłoszenia prelekcji fachowców, którzy z różnych przyczyn nie mogli wystąpić ostatnio. Pojawią się znane marki dużych firm, bez wyraźnego podziału na zakupy produkcyjne i nieprodukcyjne, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Pojawią się również zagadnienia prawne i autorskie techniki negocjacyjne „sprawdzone w boju”.

Serdecznie zapraszam na spotkanie EFEKTYWNY PROCES ZAKUPOWY: RELACJE Z DOSTAWCĄ, które odbędzie się 18-go i 19-go września w Hotelu Marriott Courtyard przy lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Żywiąc nadzieję, że będziecie Państwo z nami,

Pozostaję z wyrazami szacunku,

Z poważaniem,

Jarosław Senator

Project Manager

Podczas Kongresu poruszymy takie tematy jak:

 • Właściwe relacje z dostawcami, efektywny model dialogu
 • Dialog z dostawcą w przypadku zatrzymania produkcji
 • Supplier Relationship Management (SRM) – czyli jak i z kim budować relacje?
 • Sezonowość, digitalizacja i wyszukiwanie produktów – jak odnaleźć się w gąszczu trendów e-commerce
 • Komunikacja z wykonawcami w postępowaniach realizowanych przez zamawiających zobowiązanych do stosowania Prawa Zamówień Publicznych
 • Relacje z dostawcami w kontekście proceduralnym i psychologiczno-społecznym
 • Trudne rozmowy ze strategicznym dostawcą

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm:  IBM,  Synthos,  Allegro,  mBank,  OEX E-Business Sp.z  o.o.,  PGE Energia Ciepła,  BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

REGULAMIN:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.

 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch, kolacje integracyjną (przy wydarzeniach dwudniowych).
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.