Zaangażowanie pracowników (2-3.10.2018 r.)

2-3 października 2018 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 02.10.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Ludzi codziennie pracujących są miliardy na całym świecie. Jednak tylko około 20% z nich jest w pełni zaangażowanych w wykonywanie powierzonych im obowiązków. Przyczyn takiego zjawiska jest kilkadziesiąt. Powodują one nie tylko straty dla firm, ale również są przyczyną konfliktów wewnątrz organizacji. Do tego, że organizacja potrzebuje zaangażowanych pracowników, nie trzeba nikogo przekonywać. Wiele organizacji szuka drogi do zwiększenia jej, słusznie wierząc, że jest to droga do osiągania celów i budowania lojalności Klientów.

W czerwcu 2011 firma AON Hewitt zrealizowała badanie wśród ponad 700 menedżerów z 10 krajów europejskich. Okazało się, że prawie połowa (47%) menedżerów przyznała, że na działania związane z badaniem zaangażowania pracowników poświęcają tylko od 2 do 5 dni w ciągu roku.

Stwierdzenie, że pracownicy dołączają do organizacji, a odchodzą od przełożonych to nie wszystko. Pracownicy odchodzą bowiem od menedżerów, którzy nie potrafią ich zaangażować w pracę na rzecz organizacji. Tylko zaangażowani liderzy są w stanie sprawić, by zaangażowany był cały zespół, a menedżerowie chętniej angażują się w działania sprzyjające budowaniu zaangażowania, gdy widzą związek pomiędzy poziomem zaangażowania, a efektywnością pracowników. Stephen M. R. Covey i Greg Link w książce „Mądre zaufanie” zauważają, że energia wielu firm kierowana jest na około 5% osób, którym potencjalnie nie można zaufać. Budowanie zaangażowania pracowników właściwie nie jest możliwe bez zaufania. Autorzy wskazują pięć działań, które należy zrobić, aby zaufanie stało się możliwe.

Budowanie zaangażowania pracowników to konieczność, w świecie, w którym o sukcesie organizacji nadal decydują i będą decydować ludzie. Sukcesy firm, takich jak: Apple, Starbucks, Google, United, Southwest Airlines, Toyota, pokazują, że polityka angażowania i dawania kredytu zaufania pracownikom, jest skuteczna w realizacji celów.

Budowanie zaangażowania pracowników to coś więcej niż strategia, to kultura zarządzania oparta na mądrym zaufaniu i wierze w pozytywne intencje pracowników. Opiera się na przekonaniu, że ludzie są inteligentni, twórczy i mają potencjał do angażowania się na rzecz firmy. Efektywna organizacja łączy cele właścicieli, pracowników i jej Klientów. Warto pamiętać o tym w codziennej pracy, że odpowiedzi i rozwiązania naszych trudności, można znaleźć bliżej, niż się wydaje, a kluczem jest zaangażowanie pracowników.

Jeżeli stworzysz takie warunki pracy, dzięki którym będzie się dbać o ludzi, dadzą oni z siebie wszystko, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. Jak to zrobić?

 • Angażujący manager to kto?
 • Czego chcą moi pracownicy?
 • Moja ambicja – moja wizja. Ja – lider zespołu
 • Niezbędnik managera
 • Mapa moich zasobów
 • 5 kroków do skutecznego managera
 • Co dalej?

Coach biznesu, mentor, doradca, z ponad 20-letnim doświadczeniem w biznesie. Ekspert w zarządzaniu łańcuchem dostaw, logistyką, zakupami w branżach: FMCG, telekomunikacja. Realizowała duże projekty w firmach krajowych oraz globalnych, tworzyła i wdrażała strategie biznesowe oraz wielofunkcyjne procesy, prowadziła negocjacje z firmami globalnymi. Posiada praktyczną wiedzę budowania i rozwoju biznesu, realizacji projektów biznesowych, budowania i zarządzania zespołami. Jest partnerem w firmie konsultingowej Lynton Polska oraz Coaching Partnerzy. Współpracuje z Polish Women Network wspierając kobiety w rozwoju zawodowym i osobistym. Od ponad 20 lat jest praktykiem coachingu menedżerskiego. Od kilku lat pracuje z menedżerami jako coach i mentor. Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów. „Praca z ludźmi i wspieranie ich w rozwoju oraz realizacji celów to moja pasja. Moja tożsamość to skuteczność”

Specjalizacja
Pomaga menedżerom łańcucha dostaw i zakupów w osiąganiu rezultatów. Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich, przywództwie, budowaniu zaangażowanych, stabilnych i zmotywowanych zespołów, przedsiębiorczości w biznesie, efektywności osobistej. Pomaga w osiąganiu celów biznesowych, zawodowych i prywatnych. Wspiera w rozwoju kompetencji, umiejętności i zasobów. Pracuje w oparciu o autorski model EFFECT©, czerpiąc z wiedzy eksperckiej dzieli się metodami i narzędziami.

Doświadczenie w realizacji projektów dla kadry menedżerskiej/dyrektorów
Indywidualny coaching oraz mentoring dla menedżerów w zakresie budowania i wzmacniania kompetencji menedżerskich, rozwoju wiedzy merytorycznej w zakresie logistyki, łańcucha dostaw oraz zakupów, realizacji celów zawodowych i prywatnych. Szkoli z zakresu coachingu menedżerskiego. Pracuje z menedżerami i dyrektorami średnich i dużych przedsiębiorstw, a także właścicielami firm, w języku polskim oraz angielskim.

Wykształcenie/Certyfikaty
• magisterium w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
• podyplomowo Studium Menedżerskie na SGH w Warszawie
• Leadership Trust w Wielkiej Brytanii
• Studium Zawodowego Coacha Biznesu NOVO™
• Assosiate Certified Coach (ACC)™ International Coach Federation (ICF) Studium Coacha Zespołowego i Grupowego w certyfikowanej przez ICF szkole NOVO
• Decision Base, negocjacje, przywództwo zespołowe, planowanie strategiczne, zarządzanie zmianą

REGULAMIN:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.

 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.