Jak skutecznie sprzedawać przez Social Media (22-23.11.2018 r.)

22-23 listopada 2018 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 22.11.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Aby sprzedawać – musisz dotrzeć do swoich płacących klientów. Jeśli wiesz, że są obecni w mediach społecznościowych, to i Twojej firmy nie może tam zabraknąć.

W obecnych czasach Social Media to potężna siła. Siła, której wiele osób nie dostrzega i nie wykorzystuje. Wiemy, że potęga drzemiąca w mediach społecznościowych może mieć rażące skutki dla firmy, ale może też przyczynić się do wypromowania marki, zwiększenia sprzedaży i w rezultacie znaczącego polepszenia się kondycji firmy.

Jak to zrobić? Jak sprawić, żeby angażować potencjalnych klientów i sprzedać im swoje usługi bądź produkty? Jak skupić, zainteresować i skierować potencjalnego klienta do swojej firmy? 

1. Czym są Social Media? – podstawowe informacje

2. Budowanie założeń strategicznych

3. Planowanie komunikacji

4. Aktywacje i konkursy

5. Badanie efektywności komunikacji

6.  Profil na LinkedIn

7.  Cztery filary skutecznych działań sprzedażowych

Digital Marketing Consultant. Od początku 2008 roku pracuje w mediach cyfrowych. Pracował jako dziennikarz, Specjalista ds. reklamy online oraz Product Consultant w Naszej Klasie. W trakcie swojej kilkuletniej kariery miał okazję pracować w redakcji dziennikarskiej, dziale handlowym mediów cyfrowych oraz w dziale marketingu jednej z technologicznych, polskich marek.

Od 2011 roku zajmuje się przygotowywaniem oraz prowadzeniem strategicznych działań łączących media cyfrowe ze światem rzeczywistym. Specjalizuje się w strategicznym wykorzystaniu Social Media we wszystkich obszarach działalności biznesu: komunikacji marketingowej, pozyskiwaniu Klientów, komunikacji wewnętrznej oraz rekrutacji.

Pracował między innymi z takimi markami jak: InPost, AXA Polska, Warka (Grupa Żywiec), Krakuski (Bahlsen), Dr.Oetker, Ipla, BZWBK, BIODERMA, Muzeum Łazienki Królewskie, Mlekpol, Jutrzenka (Colian), Onet, Puma, Canon, Nespresso.

Od 2016 roku stale prowadzi szkolenia, prelekcje oraz warsztaty z obszarów swojej działalności. Dzieli się nie tylko pozyskaną wiedzą merytoryczną, ale przede wszystkim doświadczeniem stale zdobywanym podczas pracy „na pierwszej linii frontu”. Współpracuje z Klientami bezpośrednimi oraz agencjami interaktywnymi.

Miał okazję prowadzić szkolenia m.in. dla takich organizacji jak: MetLife, Forum Media, Ambasada Stanów Zjednoczonych, Nespresso (Nestle), Canon oraz innych, mniejszych przedsiębiorstw.

W wolnych chwilach chętnie występuje na konferencjach, prowadzi wykłady na uczelniach. Jest jedną z pierwszych osób tworzących społeczność inicjatywy „Czwartek Social Media” oraz pierwszą osobą, która poszerzyła działalność „Czwartków” poza stolicę – do rodzinnego miasta Białegostoku.

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.