PRZYWÓDZTWO I ZAANGAŻOWANIE – (20-21.11.2018r.)

20-21 listopada 2018 r.

Hotel Regent, Warszawa

Spotkanie biznesowe

Zarezerwuj miejsce

Wolne miejsca – 10
stan na dzień 08.11.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Kiedy rozmawiałem na temat doboru tematów do ostatniego wydarzenia dla przełożonych HR doszedłem do wniosku, że istnieje potrzeba zaproponowania czegoś odmiennego, oryginalnego, na czasie, bowiem rynek konferencji dla HR jest mocno rozbudowany i nasycony mnogimi wydarzeniami dotyczącymi tzw. twardego i miękkiego HR. Jak się dowiedziałem od moich rozmówców, ostatnio organizacje na całym świecie przechodzą dość dynamiczne przekształcenia pod kątem agile, co oznacza gruntowne zmiany w zarządzaniu firmą i prowadzeniu biznesowych relacji z kontrahentami i pracownikami. Wielu moich rozmówców zwracało mi uwagę, że Przywództwo i Zaangażowanie to pojęcia, które w dobie tych przekształceń zyskują zupełnie nowy wymiar. Potrzebują zatem zdefiniowania na nowo. Znalazłem ludzi, którzy mają duże doświadczenie w analizie rozwiązań dotyczących Leadership’u w skali dużej firmy. Znalazłem fachowców, których wiedza pozwala zapewnić uczestników o fachowości wygłaszanych prelekcji. Wreszcie; znalazłem ludzi, którzy mają ogromne doświadczenie, a praca jest ich pasją, nie przykrą koniecznością.

Tak powstała agenda jako efekt końcowy projektu PRZYWÓDZTWO I ZAANGAŻOWANIE.

Naszą początkową przewagą nad konkurencją była specyfika spotkań. Niewielkie, niemal warsztatowe grupy uczestników, którzy siedzą przy stole naprzeciw siebie i rozmawiają – to było coś, czego dla HR nikt nie robił. Wkrótce zaczęliśmy dostrzegać, jak wspaniałe tematy przygotowali na spotkanie nasi Prelegenci. Ich wielką zasługą była atrakcyjność naszych spotkań.

Dlaczego warto?

– Bo warto ze sobą rozmawiać, a na naszych spotkaniach często trzeba pilnować czasu – dyskusje są burzliwe i przebiegają w bardzo miłej atmosferze;

– Bo lista tematów, jakie przygotowali Prelegenci jest odpowiedzią na potrzeby rynku;

– Bo korzyść merytoryczna z takiego spotkania jest ogromna, a o pozytywnym odbiorze świadczą liczne referencje, jakie dostaliśmy od uczestników ostatniego spotkania

– Bo chcemy się uczyć od Was i wsłuchujemy się w to, o czym mówicie, kiedy planujemy każde następne spotkanie. Dlatego zależy nam na Waszej obecności.

Żywiąc nadzieję, że będziecie Państwo z nami 20 i 21 listopada 2018 roku,

Pozostaję z wyrazami szacunku i serdecznie zapraszam,

Jarosław Senator

Project Manager

Podczas spotkania poruszymy takie tematy jak:

 • Kiedy przyszłość biznesu zależy od zmiany modelu zarządzania w firmie.
 • Wartości i oczekiwania firmy jako podstawa działania liderów w organizacji.
 • Jak wyzwolić przywództwo i zaangażować w transformacje?
 • Zaangażowanie – co sprawia, że inwestujemy energię w miejscu pracy?
 • Model otwartego przywództwa.
 • Czy liderzy są potrzebni w Agile?
 • Rola mediatora w sporach zbiorowych. Ramy prawne i praktyka.
 • Ocena pracownicza a efektywność i zaangażowanie pracownika w dobie agile.

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm: Santander Bank Polska, Grupa hotelowa Orbis, Fortum Power and Heat, CREDIT AGRICOLE Bank Polska, Randstad Polska, Philip Morris,  GSK Poland, Niezależny Ekspert.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

REGULAMIN:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.

 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch, kolacje integracyjną (przy wydarzeniach dwudniowych).
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.