Zarządzanie talentami w organizacji (13-14.12.2018 r.)

13-14 grudnia 2018 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 28.11.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Patroni

Programy zarządzania talentami w organizacjach to od lat bardzo ważny trend, który wg najważniejszych organizacji na świecie będzie się nasilał w najbliższych latach.

Badania wskazują, że jednym z najtrudniejszych elementów całego systemu zarządzania talentami jest odpowiednia rekrutacja menedżerów i ich odpowiednie przygotowanie do roli opiekuna zdolnego pracownika.

W Polsce wciąż menedżerowie traktują tę rolę jako zadanie „przy okazji”, „w wolnym czasie”. Poświęcają swoim podopiecznym do 5% swojego czasu, a do tego nie jest on dobrze spożytkowany.

Nasi menedżerowie często nie dostają sami właściwego szkolenia i wsparcia w organizacji do pełnienia tej ważnej roli. Stosują więc takie narzędzia i sposoby, które wydają się im właściwe, uczą się na własnych błędach.

• Czy aby słusznie?
• A może skuteczniejsze będzie im pomóc i wskazać właściwe rozwiązania i metody?

Warto przygotować liderów w organizacji do wymagającej roli opiekuna talentów w sposób profesjonalny, tym bardziej, że chodzi o najzdolniejszych pracowników, z którymi wiążemy wszyscy wielkie nadzieje.

Cele szkolenia:
• Poznanie kluczowych sposobów wspierania menedżerów jako opiekunów talentów w organizacji
• Diagnoza i analiza przygotowania menedżerów do roli prowadzenia talentów w organizacji
• Przygotowanie planu wsparcia menedżerów we własnej organizacji

1. Talent, HiPo – kto to taki i dlaczego jest ważny dla organizacji? Co mówią badania?

2. Rola menedżera zarządzającego talentami oparta na partnerstwie i dialogu

3. Oczekiwania HiPo wobec organizacji. Jak menedżer i organizacją mogą je wspierać?

4. Trudne sytuacje i wyzwania menedżera zarządzającego talentami

5. Najważniejsze umiejętności menedżera w pracy z talentami

6. Menedżer HiPo – mentor? Coach? Jakie role i kiedy są skuteczne?

7. Jak przygotować menedżera do roli opiekuna talentów?

Trener biznesu, coach, certyfikowany facilitator Lego®Serious Play®, manager i ekspert badań marketingowych z ponad 20-letnim doświadczeniem w biznesie. Doświadczony sprzedawca i negocjator – przez 8 lat nieustannie pracowała z projektami ad-hoc z producentami FMCG, przez ponad 3 lata na co dzień negocjowała długofalowe kontrakty z sieciami detalicznymi. Wiele lat zarządzała zespołami, znajdując w tym radość i inspirację.

Nieprzerwanie od 1994 roku była związana z branżą FMCG, w różnych rolach. 13 lat pracy w Mars Inc., początkowo w obszarze planowania finansowego, następnie w badaniach marketingowych. W latach 2007-2016 związana była z firmą Nielsen, gdzie zajmowała stanowiska Retiler Services Director, Consumer Research Director czy Platinum ClientsBusiness Partner. Była też członkiem zespołu zarządzającego Nielsen Polska. Często reprezentowała pracodawcę jako prelegent na uznanych konferencjach i wydarzeniach branżowych.

Prowadząca i autor cykli szkoleń wewnętrznych na temat badań konsumenckich, wystąpień publicznych, umiejętności negocjacyjnych i managerskich w Nielsen Polska. Pełniła rolę audytora i egzaminatora wewnętrznych trenerów biznesu. Uczestniczyła we wprowadzaniu kultury coachingowej w organizacji.

Mocno skoncentrowana na praktycznych aspektach szkoleń i rozwoju. Zawsze poszukuje niestandardowych rozwiązań dla codziennych wyzwań – poprzez narzędzia i sposób myślenia.

„Jestem coachem i trenerem z zamiłowania, ponieważ wierzę w moc ludzi – każdy proces z ich udziałem potrafi zainspirować, ale jeszcze lepiej, jeśli daje gotowe narzędzia do dalszej pracy”

Kompetencje:
• Inżynier Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
• Szkoła Trenerów Biznesu, House of Skills
• Kurs Management Consulting, Polska Akademia Nauk & Mantle Executive Development
• Studium Coacha Biznesu, Pracownia NOVO
• Studium Coacha Grupowego i Zespołowego, Pracownia NOVO
• Kurs certyfikacyjny LEGO® SERIOUS PLAY®, Rasmussen Consulting

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.