Zmniejszenie rotacji pracowników w firmie (7-8.02.2019 r.)

7-8 lutego 2019 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 10
stan na dzień 29.11.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Patroni

Rotacja pracowników w organizacji – jaki odsetek świadczy o zdrowiu firmy, a jaki wskazuje na niewątpliwy problem? Kiedy trzeba ten problem potraktować poważnie i jak dostrzec właściwy moment?

Wiele współczesnych przedsiębiorstw staje przed tymi samymi wyzwaniami: poszukiwanie nowych pracowników zabiera coraz więcej czasu i energii, generuje koszty, a mimo to organizacja ciągle boryka się z nadmierną ilością wakatów.

W ostatnim czasie zauważalny jest wzrost liczby pracowników, którzy odchodzą z naszej firmy. Mimo ciekawej oferty i niezłych zarobków w pierwszej kolejności odchodzą z firmy specjaliści i utalentowani pracownicy.

Czy to jest już „nowa normalność”?
Po części tak – nie ma co liczyć na szybki powrót rynku pracodawcy. Jednak z nadmierną rotacją można sobie poradzić.

Co można i warto zrobić, aby zmniejszyć wskaźnik rotacji? Kto jest za to odpowiedzialny? Czy warto wprowadzać działania doraźne?

Trzeba z całą mocą podkreślić, że nie jest to problem wyłącznie działów HR – dzisiaj, aby zmniejszyć odsetek odejść z pracy, konieczne jest zaangażowanie organizacji na wielu szczeblach. Jest to zagadnienie strategiczne, a liderzy mają szczególną rolę do odegrania w tej układance.

Dział HR może być inicjatorem pozytywnych zmian w organizacji i pełnić rolę katalizatora i kierunkowskazu dla zarządu i przełożonych – edukując, tworząc odpowiednie systemy i wdrażając korzystne praktyki. Bo troska o stworzenie właściwych warunków dla wartościowych pracowników w firmie powinna być udziałem całej organizacji.

 • Nowa rzeczywistość: prawdziwe przyczyny zwiększonej rotacji pracowników w organizacjach
 • Metody przeciwdziałania

Trener biznesu, coach, certyfikowany facilitator Lego®Serious Play®, manager i ekspert badań marketingowych z ponad 20-letnim doświadczeniem w biznesie. Doświadczony sprzedawca i negocjator – przez 8 lat nieustannie pracowała z projektami ad-hoc z producentami FMCG, przez ponad 3 lata na co dzień negocjowała długofalowe kontrakty z sieciami detalicznymi. Wiele lat zarządzała zespołami, znajdując w tym radość i inspirację.

Nieprzerwanie od 1994 roku była związana z branżą FMCG, w różnych rolach. 13 lat pracy w Mars Inc., początkowo w obszarze planowania finansowego, następnie w badaniach marketingowych. W latach 2007-2016 związana była z firmą Nielsen, gdzie zajmowała stanowiska Retiler Services Director, Consumer Research Director czy Platinum Clients Business Partner. Była też członkiem zespołu zarządzającego Nielsen Polska. Często reprezentowała pracodawcę jako prelegent na uznanych konferencjach i wydarzeniach branżowych.

Prowadząca i autor cykli szkoleń wewnętrznych na temat badań konsumenckich, wystąpień publicznych, umiejętności negocjacyjnych i managerskich w Nielsen Polska. Pełniła rolę audytora i egzaminatora wewnętrznych trenerów biznesu. Uczestniczyła we wprowadzaniu kultury coachingowej w organizacji.

Mocno skoncentrowana na praktycznych aspektach szkoleń i rozwoju. Zawsze poszukuje niestandardowych rozwiązań dla codziennych wyzwań – poprzez narzędzia i sposób myślenia.

„Jestem coachem i trenerem z zamiłowania, ponieważ wierzę w moc ludzi – każdy proces z ich udziałem potrafi zainspirować, ale jeszcze lepiej, jeśli daje gotowe narzędzia do dalszej pracy”

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Kompetencje:
• Inżynier Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
• Szkoła Trenerów Biznesu, House of Skills
• Kurs Management Consulting, Polska Akademia Nauk & Mantle Executive Development
• Studium Coacha Biznesu, Pracownia NOVO
• Studium Coacha Grupowego i Zespołowego, Pracownia NOVO
• Kurs certyfikacyjny LEGO® SERIOUS PLAY®, Rasmussen Consulting

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.