Efektywna Współpraca ze Związkami Zawodowymi – praktyczne przykłady – panel wymiany doświadczeń – (17.10.2019r.)

 17 października 2019 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 19
stan na dzień 12.07.2019

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Związki zawodowe urastają często do rozmiaru głównego problemu pracodawcy. Budowanie relacji i długotrwałej współpracy opartej na partnerstwie w przypadku wspólnot międzyludzkich jest rzeczą trudną. Szczególnie, że nasza cywilizacja wzmacnia indywidualizm, co za tym idzie; ile osób tyle opinii – dojście do porozumienia zajmuje dużo czasu.

Słuszność obopólnych relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, ale również zaplanowania spójnej i klarownej strategii współpracy.

Brak właściwej komunikacji owocuje niezadowoleniem strony publicznej. A ta, wbrew pozorom może „zadbać” o swoich reprezentantów kosztem firmy.

Wczesne rozpoznanie problemów i punktów zapalnych między pracodawcą, a zbiorowością pracowników to jedna ze składowych relacji. W obliczu zmian, które weszły w życie 1-go stycznia tego roku należy się zastanowić nad zmianą podejścia do spraw pracowniczych i reprezentujących je Związków Zawodowych.

Zapraszamy na spotkanie, na którym omówimy:

 • Francuski model postępowania, oparty na pełnej współpracy ze związkami,
 • Rewolucyjne zmiany w Ustawie o Związkach Zawodowych 2019
 • Zarządzanie przez cele i nagrody roczne przy udziale Związków Zawodowych
 • Komunikację i relacyjność z przykładami strategicznego postępowania ze stroną społeczną (case study)
 • Kwestie mediacji w przypadkach spornych i rolę mediatora,

Jesteśmy głęboko przekonani, że bogaty program tego spotkania pozwoli Państwu poszerzyć swoje horyzonty odnośnie negocjacji i budowania długotrwałej relacji ze związkowcami.

 

Zachęcam do zapoznania się z programem.

Jarosław Senator,

Project Manager

Tematy poruszane podczas spotkania:

 • Co zrobić aby związki zawodowe rozumiały biznes, a biznes rozumiał związki zawodowe
 • Relacje Pracodawcy z Organizacjami Związkowymi – zagadnienia praktyczne
 • Wdrożenie systemu zarządzania przez cele i nagrody rocznej w oparciu o ocenę wyników pracy pracowników we współpracy ze związkami zawodowymi – case study
 • Czy należy bać się mediatora w kwestiach spornych ze związkami zawodowymi?
 • „Dobra współpraca popłaca”. Współpraca ze związkami zawodowymi – Uniqua case study.

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm: Danone, Fortum Power and Heat Polska, Dan Cake Polonia, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat trenerów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch, kolacje integracyjną (przy wydarzeniach dwudniowych).
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany je1st uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo
  do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:
 • – wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl
 • – wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie oraz www.bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.