Bezpieczeństwo Danych Osobowych – Nowe wymogi UE – (14.03.2017 r.)

14 marca 2017 r.

Warszawa, Hotel Hilton

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 13.03.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Sponsorzy

Patroni

Dlaczego warto wziąć udział w dyskusji Praktyków?

W maju 2018 roku, mija dwuletni okres przygotowawczy, w trakcie którego należy dostosować

sposób przetwarzania danych osobowych do nowych wymogów rozporządzenia

UE o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie będzie dawało wszystkim organom

nadzorczym w UE (w tym GIODO) możliwość nakładania dużych kar finansowych na przedsiębiorstwa, które się do tych zmian nie dostosują.

Rozporządzenie w gruntowny sposób reformuje unijne oraz krajowe ramy prawne, koncentrując

się przede wszystkim na wzmocnieniu praw osób fizycznych. Oznacza to konieczność zmian

obecnych procedur. Problematyka ta jest złożona i wymaga wieloaspektowego podejścia.

Eksperci z firm takich jak Man Bus, Poczta Polska, Pekao Bank Hipoteczny podzielą się

swoimi praktykami z aktualnie dokonywanych zmian z zakresu ochrony danych osobowych w swoich firmach. Natomiast Radca Prawny Agnieszka Kocon, z Kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy,  poruszy ważną tematykę RODO – nowych uprawnień dla podmiotów danych

i związanymi z nimi zadaniami dla administratorów.

 

Certyfikaty BMS Polska wręczane po spotkaniu, honorowane są przez Krajową Izbę Radców Prawnych!

 

Do zobaczenia w Marcu,

Aleksandra Adamczyk

Dyrektor Działu Projektów

 • Nowe zadania i obowiązki dla administratorów danych, przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych – Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy
 • Podejścia „privacy by design”, privacy by default oraz oceny skutków dla ochrony danych – co z nich wynika ? – Alior Bank
 • Grupa kapitałowa a obowiązek ochrony danych osobowych – realizować wspólnie czy
  osobno? – MAN Truck & Bus AG
 • Działania marketingowe w świetle nowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych i związane z tym obowiązki – Poczta Polska
 • Profilowanie w epoce boomu technologicznego oraz fraudów i kradzieży tożsamości
  Pekao Bank Hipoteczny

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm: Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy, MAN Truck & Bus AG, Poczta Polska, Pekao Bank Hipoteczny, Alior Bank.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer: 22 412 50 62

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

2995 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 9 lutego 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 9 lutego 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2995 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji

logo-laszczuk