Budowanie ścieżek rozwoju pracowników (20-21.11.2018 r.)

20-21 listopada 2018 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 06.11.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Patroni

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy uczestnikom z zakresu projektowania systemów rozwoju pracowników w organizacjach. W ramach zajęć warsztatowych wypracowane zostaną podstawowe umiejętności związane z realizacją i wdrożeniem systemów zarządzania wiedzą.

Oprócz wiedzy z zakresu Uczestnicy zostaną również zapoznani z istotą kapitału ludzkiego w organizacjach, sposobu opisu stanowisk i wymagań na stanowiska oraz koncepcji systemów spierających dla rozwoju pracowników, takich jak systemy zarządzania wiedzą (KMS – knowlegde management systems) oraz systemu zarządzania szkoleniami (LMS – learning management systems).

 • Podstawowe pojęcia
 • Rola i cele ścieżek rozwoju zawodowego
 • Od czego zacząć?
 • Wiedza
 • Umiejętności
 • Doświadczenie
 • Uprawnienia
 • Budujemy ścieżki, koncepcja podziału na ścieżki
 • Realizacja

Posiada ponad 20 lat doświadczenia jako manager. Zaczynał od małych, kilkuosobowych zespołów, później kierował zespołami nawet kilkusetosobowymi. Zarządzał również organizacjami (stanowiska członka zarządu i prezesa zarządu), w tym też non-profit. Formalne stanowiska związane z obszarem ścieżek rozwoju to doradca ds. strategicznych (w obszarze rozwoju personelu) kierownik działu kadr, kierownik referatu ds. szkoleń.

Z obszarem związanym z rozwojem pracowników i ścieżkami rozwoju związany od 1997 roku. Początki to małe zespoły realizujące zadania dla jednego klienta. Wprowadził w tym czasie wymagania w zakresie umiejętności i doświadczenia do objęcia stanowisk kierowniczych niższego i średniego szczebla. Dało to efekt w postaci objęcia usługa wszystkich oddziałów w Warszawie (sześć, z początkowych dwóch). Pierwsze w pełni opisane ścieżki rozwoju pojawiły się w 1999 roku, w ramach zamkniętej struktury. Wprowadził pięciostopniowy model awansowania w strukturze bezpieczeństwa, który działa do dziś.

Późniejszy rozwój koncepcji to lata 2003-2004, gdzie zaprojektował i wdrożył rozwiązania dla pilotażowej grupy pracowników (około 400 osób) w organizacji zatrudniającej 2.000 osób. Ścieżki obejmowały obszar managerski, specjalistyczne i dodatkowe (edukacja i media). W latach 2004-2007 koncepcje ścieżek rozwoju wykorzystywał we wszystkich kontaktach konsultingowych, tworząc liderów obszarów, opiekunów czy koordynatorów.

Pełny system, dla organizacji liczącej 600 osób wdrożył w latach 2007-2010. Obejmował również ścieżkę managerską (ogólną – pionową), ale również ścieżki specjalistyczne (7 odmian) oraz wspierające (edukacja – w połączeniu z systemem zarządzania wiedzą).

Projektowaniem, realizacją i prowadzeniem szkoleń zajmuje się od 1997 roku. W tym czasie wdrażał również systemy zarządzania wiedzą (KMS) oraz systemy wspierające (LMS) systemy zarządzania szkoleniami. W strukturze tych ostatnich, jako wspierających ścieżki rozwoju prowadzi od 2007 roku na autorskich programach trzy rozwiązania typu „learning paths” (ścieżki kształcenia) dla personelu bezpieczeństwa.

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.