CSR w Praktyce – (14-15.02.2018 r.)

14-15 lutego 2018 r.

Warszawa, Hotel Regent

SPOTKANIE BIZNESOWE

Zarezerwuj miejsce

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 14.02.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Patroni medialni

CSR jest świetnym sposobem na zwiększenie zaangażowania pracowników w miejscu pracy – o tym wiemy wszyscy. Kiedy układaliśmy program spotkania mieliśmy na uwadze przede wszystkim mierzalne przykłady zwiększenia efektywności pracowników w organizacji, projekty procesowane przez specjalistów z dużym zasobem wiedzy i doświadczeniem. Takich udało nam się pozyskać do pomocy przy projekcie, część z nich wystąpi jako prelegenci na naszym spotkaniu.

Zajmiemy się również Employer Brandingiem w ograniczonym zakresie. Również pokusimy się o porównanie tych dwóch ważnych aspektów charakteryzujących firmę.

Zajmiemy się także ujęciem CSR jako motywatora i wyróżnika trafiającego do serca pracowników i angażującego ich w akcje społeczne. Zastanowimy się ile to ma wspólnego z PR-em, a ile z EB.

Ufamy, że wciąż poszukujecie Państwo nowych rozwiązań i chcecie się wymieniać wiedzą na forum fachowców z różnych firm. Wiemy z doświadczenia, że nasze spotkania przynoszą nowe znajomości, poszerzają spektrum wiedzy oraz rzucają zupełnie inną perspektywę na te same zagadnienia, z którymi macie Państwo do czynienia na co dzień.

Przedstawiamy Państwu projekt: CSR W PRAKTYCE, CZYLI EFEKTYWNE ANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW i serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału,

Sebastian Piątkowski i Jarosław Senator,

BMS Group

Podczas spotkania poruszymy takie tematy jak:

 • CSR i raportowanie niefinansowe – minimalizacja ryzyk, PR czy element budowania wizerunku pracodawcy? Do serca pracownika, poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu
 • CSR jako motywator i wyróżnik
 • Wciągnięci w CSR – czyli programy społeczne Budimex
 • Strategia EB, która wspiera realizację wizji Grupy Żywiec. Nasza Siła Przyciągania – onboarding młodych talentów w Programie Warzelnia Talentów
 • Employer Branding, a CSR, czyli rola strategii zrównoważonego rozwoju w budowaniu reputacji pracodawcy.
 • Zaczytany biznes, czyli 20 bibliotek na 20 lat firmy
 • Kultura organizacyjna i strategia wyznacznikiem polityki CSR w Poczcie Polskiej
 • Program FReD grupy Credit Agricole – odpowiedzialność w biznesie na co dzień

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm: BP Europe, Provident Polska, Leroy Merlin Polska, Poczta Polska, Budimex, Orbis/AccorHotels Eastern Europe, Grupa Żywiec, Credit Agricole.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch, kolacje integracyjną (przy wydarzeniach dwudniowych).
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 14 stycznia 2018r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 14 stycznia 2018r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na spotkaniu, rościmy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.