Customer Experience IV Edycja – (14-15.03.2018r.)

14-15 marca 2018 r.

Warszawa, Hotel Regent

KONGRES

Zarezerwuj miejsce

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 14.03.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Patroni Medialni

Zapraszamy do udziału w konferencji „Customer Experience” – IV edycja, gdzie po raz czwarty przyjrzymy się temu tematowi przez pryzmat praktyki.

Motywacją do stworzenia programu tej konferencji było kilka statystyk – danych niezwykle poruszających biznesową wyobraźnię:
96% niezadowolonych klientów się nie skarży, ale 91% z nich nigdy nie wraca. Każdy niezadowolony klient mówi o swoim doświadczeniu 9-15 osobom.
potrzeba średnio 12 satysfakcjonujących doświadczeń zakupowych, by zrekompensować klientowi jedno doświadczenie niesatysfakcjonujące.
70% decyzji zakupowych zależy od tego, jak klient czuje się traktowany

Podczas konferencji „Customer Experience” rozszerzycie Państwo wiedzę w tym obszarze, a po niej jeszcze skuteczniej zawalczycie o dobre doświadczenia klientów Waszych organizacji!

Proponujemy pierwszy dzień wspólny dla wszystkich gości, a drugi dzień zostanie podzielony na sekcję B2C oraz B2B – gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Data: 14 -15 marca

Miejsce: Warszawa

 

Do zobaczenia!

Sebastian Piątkowski

Project Manager

Podczas Kongresu poruszymy takie tematy jak:

 • CUSTOMER EXPERIENCE czyli jak budować kulturę prokliencką i angażować całą organizację w kreowanie najlepszych doświadczeń Klienta.
 • Świat nowoczesnych technologii: Globalny Ekosystem widziany oczami Fiat Chrysler Automotives Poland
 • Szybkość – jedyna czy największa potrzeba współczesnego klienta?
 • Customer Experience jako nowoczesny model marketingu.
 • Praca nad CX w praktyce: więcej niż consumer lab.
 • Komunikacja z klientami na przykładach – jak I dlaczego?
 • Jak zrobić z Klienta jednorazowego Klienta powracającego w B2B? Case study Gerda.
 • Customer Journey Map w PLAY – studium przypadku.
 • Budowanie doświadczeń Klienta w instytucji finansowej czyli o jakości, relacjach, cyfryzacji i roli człowieka.
 • Customer Experience (CX) wdrożenie i wykorzystanie w sieci POLOmarket.
 • Dlaczego stare strategie oraz taktyki marketingowe i sprzedażowe w segmencie B2B są coraz mniej skuteczne?

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm:  Festool Polska,  PZU,  Pracuj.pl,  Gerda,  Deutsche Bank Polska,  Kuehne + Nagel,  P4 / PLAY,  LeaseLink,  FCA Poland,  POLOmarket, Orange,  Grupa Kapitałowa GRAAL.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch, kolacje integracyjną (przy wydarzeniach dwudniowych).
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.