Głos Eksperta BMS – Dorota Ostrowska – Orange


Dziś prezentujemy zapis rozmowy z Dorotą Ostrowską, reprezentującą firmę Orange i pełniącą funkcję Eksperta ds. Rozwoju. Dorota będzie naszym prelegentem podczas spotkania poświęconego Niestandardowym ocenom pracowniczym, które odbędą się w lutym w Warszawie. Zapraszamy do lektury!


BMS: Dorota, coraz częściej pojawiają się głosy, ze ocena okresowa powinna odejść do lamusa. Wraz z czytelnikami, chcielibyśmy poznać i Twoje zdanie – czy zgadzasz się z tym podejściem?

Dorota Ostrowska: I tak,  i nie. To zależy od tego jakiemu celowi to ćwiczenie ma służyć. Zetknęłam się w swoim doświadczeniu z różnymi formatami oceny okresowej i jedne z nich nadal miałyby sens a inne chyba od początku skazane były na porażkę. Wierzę, że roczne rozmowy rozwojowe, które obecnie przeprowadzamy w Orange mają sens. Porównałabym je do strategicznego myślenia o tym, w jakim kierunku i jak prowadzimy nasz biznes. Podobnie warto raz w roku przyjrzeć się naszym zasobom kompetencyjnym z perspektywy zespołowej czy indywidualnej po to by określić kierunki rozwoju.

BMS: Czy są zatem lepsze metody, by pracownicy uzyskali informacje zwrotne na temat poziomu realizacji zadań w danym okresie?

Dorota Ostrowska: Jeśli informacja zwrotna miałaby odbywać się raz w roku to zdecydowanie za rzadko. Pomagają w tym oczywiście takie narzędzia jak informacja zwrotna 360 stopni czy systemy takie jak zarządzanie przez cele (MBO), które dobrze realizowane zapewniają częstszą informację zwrotną. One oczywiście najlepiej gdy uzupełniają bieżącą informację zwrotną, która dajemy sobie na co dzień, a to zależy od kultury pracy, naszej otwartości, poczucia bezpieczeństwa.

BMS: Zatem jakie rozwiązania w tym zakresie stosujecie w Orange?

Dorota Ostrowska: Stosujemy również te rozwiązania, o których wspomniałam wcześniej. Jeśli chodzi o roczne systemy ocen okresowych to wychodzimy z podejścia „ocennego”. Nasz system transformował w kierunku narzędzia służącego planowaniu rozwoju i to jest głównym celem. Chcemy też przyglądać się wtedy głównie mocnym stronom naszych pracowników i ich potencjałowi i o tym też więcej opowiem w czasie konferencji.

BMS: W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać spotkania. Dziękujemy za rozmowę i do zobaczenia!

Dorota Ostrowska: Do zobaczenia!


Warszawa, 02.02.2017 r.