Głos Eksperta BMS – Ireneusz Słomski – Sage


Miło nam przedstawić wywiad z Ireneuszem Słomskim, reprezentującym firmę Sage Sp. z o.o, pełniącym funkcję Head of Telesales. Irek będzie naszym prelegentem podczas spotkania poświęconego Contact Center – „Jak znaleźć utrzymać prawdziwy talent w zespole CC?”, które odbędzie się już w marcu w Warszawie. Zapraszamy do lektury!


BMS: Z czego wynikają dzisiejsze kłopoty pracodawców z rekrutacją wartościowych pracowników na dłużej?

Ireneusz Słomski: Zawsze trochę się uśmiecham na myśl, że gdyby recepty wszystkich ekspertów z różnych dziedzin, np. finansów, gospodarki, call center sprawdzały się w 100% w praktyce, to zapewne tychże ekspertów nie spotykalibyśmy na prelekcjach czy w telewizyjnym studiu, ale na egzotycznych wyspach odcinających kupony.

Zupełnie serio: to ważne pytanie, na które nie ma ani jednej, ani jednoznacznej odpowiedzi.

BMS: Jednak spróbujmy jej udzielić.

Ireneusz Słomski: Dobrze, spróbujmy: ponieważ pracodawcy niedokładnie definiują swoje oczekiwania, ponieważ wzrasta indywidualizm, a wśród pracodawców czy zarządzających występuje tendencja do typizacji i działania według utartych schematów, ponieważ sztuczne, przesadnie entuzjastyczne otwarcie się na nowości nie zawsze przystaje do rzeczywistej kultury w organizacji, ponieważ zawodzi ścieżka wdrożeniowa, ponieważ nie ma pomysłów na coś jeszcze i coś dalej, ponieważ nie wszyscy poświęcają równie dużo uwagi i wkładają równie dużo wysiłku w rozwój pracowników, gdy już w organizacji są. A to jeszcze nie wszystko.

BMS: Zatem pracodawcy skazani są na porażkę? Wcześniej czy później?

Nie są skazani. Są zagrożeni – przede wszystkim ci, którzy przeczuwają, wychwytują lub wręcz doświadczają przykładów kłopotów z rekrutacją, utrzymaniem wartościowych pracowników w firmie, ale nie podejmują żadnych, lub innych niż dotychczasowe działania, próby zmian. To trochę jak teoria szaleństwa wg. Einsteina – działając dokładnie w ten sam sposób, nie należy spodziewać się innych, niż dotychczasowe, rezultatów.

BMS: Czy masz jakieś rady, które zawsze warto wziąć pod uwagę?

Ireneusz Słomski: Tak. Raczej indywidualne podejście i popatrzenie na problem jak na złożony proces wymagający przemyślanych działań. Ponadto…

BMS: …Ponadto zapewne podzielisz się swoimi przemyśleniami podczas spotkania w marcu?

Dokładnie tak. Liczę na ożywioną i inspirującą dyskusję!

BMS: Dziękujemy za rozmowę i do zobaczenia 22.03 w Hiltonie!

Ireneusz Słomski: Ja również dziękuję, i do zobaczenia.


Warszawa, 09.03.2017 r.