Głos Eksperta BMS – Karolina Młyńska – Bank Ochrony Środowiska

aaeaaqaaaaaaaae0aaaajgizndbjowyxltnimzmtndu1nc04ode3lwfjmgmznjjmntdlzq


Dzień dobry! Dziś naszym rozmówcą jest Karolina Młyńska z Banku Ochrony Środowiska. Karolina pełni funkcję Kierownika Zespołu Wsparcia Windykacji Detalicznej. Serdecznie zapraszamy do lektury!


BMS: Rozwój technologii ma wpływ w zasadzie na wszystkie procesy w bankach. Czy Pani zdaniem również wpływa na rozwój branży windykacyjnej?

Karolina Młyńska: Branża windykacyjna rozwija się coraz szybciej i prosperuje bardzo dobrze. Zdecydowanie rozwój technologiczny i odpowiednie wykorzystanie możliwości zarówno informatycznych, analitycznych jak i teleinformatycznych, bezpośrednio wpływa na efektywność procesów windykacyjnych.

Coraz bardziej wzrasta również rola nowoczesnych, kompleksowych systemów windykacyjnych, wspierających działania procesowe, na każdym etapie. Predykcyjne systemy, prowadzą procesowane sprawy zgodnie z kolejnymi wymaganymi czynnościami oraz scenariuszami windykacyjnym. Do tego dochodzi ukierunkowane działanie dialera oraz różne możliwości jego wykorzystania. Coraz istotniejsze również są możliwości wykorzystania zaawansowanych analiz dla efektywnej segmentacji dłużników, oraz prowadzenie spraw w systemie zgodnie z przyjętą wcześniej strategią dla danego segmentu. Podczas mojej prezentacji będę chciała omówić najważniejsze kierunki rozwoju technologicznego w procesie windykacyjnym.

BMS: Czy strategię Lean Management można stosować w branży windykacyjnej? Czy może ona w jakimś stopniu wpływać na obrót wierzytelnościami?

Karolina Młyńska: Lean Management z powodzeniem można wykorzystywać zarówno w procesie windykacyjnym jak również w procesie obrotu wierzytelnościami. Lean należy rozpatrywać jako holistyczne i trwałe podejście oparte na wykorzystywaniu mniejszej ilości wszystkiego, by osiągnąć więcej.

Lean wdrożony w perspektywie długoterminowej umożliwia utrzymanie skupienia na dostarczaniu wartości, w jego ramach wykorzystywane są techniki redukcji zmienności, eliminacji strat i poprawy wartości wzdłuż całego zmapowanego wcześniej strumienia.

W każdym procesie mamy do czynienia z różnego rodzaju marnotrawcami, czyli czynnościami, które z punktu widzenia firmy, nie przynoszą wartości: jak oczekiwanie, nadmierne przetwarzanie, poprawianie braków itp. W rezultacie, istnieje wysokie ryzyko, że część bądź większość zasobów firmy nie jest wykorzystywana do przynoszenia korzyści biznesowych.

Prawidłowe wdrożenie LEAN Management w firmie wiąże się zawsze z przyjęciem filozofii ciągłego uczenia się, co umożliwia organizacjom stały i wymierny rozwój. Lean łączy się często z wdrożeniem filozofii udoskonalania, za pomocą nawet niewielkich zmian i ciągłych usprawnień KAIZEN. Ponadto podejście LEAN, wdrażane jest często z metodologią zarządzania jakością SIX SIGMA, co zdecydowanie prowadzi do maksymalizacji efektu pozytywnych zmian w firmach.

W mojej opinii właśnie wykorzystanie możliwości związanych z rozwojem technologii w procesach windykacyjnych, wraz z systematycznym i kompleksowym udoskonalaniu tych procesów z pomocą wspomnianych metodyk, ma bezpośredni wpływ nie tylko na efektywność ale i wysoką jakość tych procesów na każdym etapie ich funkcjonowania.

BMS: Chętnie zagłębimy się w ten temat bardziej podczas spotkania „Obrót wierzytelnościami”, które odbędzie się w lutym. Tymczasem dziękujemy za rozmowę!

Karolina Młyńska: Dziękuję i do zobaczenia!


Warszawa, 5.01.2017 r.