Głos Eksperta BMS – Paweł Kurpiński – mBank

Paweł Kurpiński mbank


Witamy w naszym cotygodniowym cyklu „Głos eksperta BMS”. Dziś publikujemy zapis rozmowy z Pawłem Kurpińskim, który w mBanku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji Klientów Detalicznych. Zapraszamy do lektury!


BMS: Dzień dobry! Zacznijmy od podstaw – Banki to jedne z podmiotów, które są masowymi dostawcami wierzytelności na rynek obrotu wierzytelnościami. Od lat obserwujemy przeprowadzane transakcje, ale dostrzegamy pewne zmiany. Co dokładnie się zmienia i jakie są kierunki?

Paweł Kurpiński: Oczywiście, my – w rozumieniu sektor bankowy – jesteśmy jedną z istotnych grup wierzycieli funkcjonujących na rynku wierzytelności. Co się zmienia – wiele – oczywiście mamy stosunkowo nowe konstrukcje sprzedaży bazujące na spółkach celowych, zmienia się jednak również podejście wewnątrz banku do samych transakcji, ich konstrukcji, nawet jeżeli opierają się na prostej, tradycyjnej konstrukcji sprzedaży wierzytelności.

O ile konstrukcje są różne, o tyle z punktu widzenia wierzyciela istotnych jest wiele aspektów przeprowadzanych transakcji, które na koniec dnia rozliczamy w kategoriach wyniku finansowego, poniesionych kosztów oraz zaangażowania sił i środków w przeprowadzenie transakcji. Jakie będą kierunki zmian po stronie wierzycieli – dziś już chyba każdy wierzyciel traktuje sprzedaż wierzytelności jako jeden z etapów zarządzania portfelem kredytowym, to co się zmienia to sposób w jaki transakcje prowadzimy, ograniczać będziemy obciążenia operacyjne oraz koszty przy jednoczesnym zmierzaniu do poprawy jakości procesu zarówno dla inwestora, jak i dla banku.

BMS: Sprzedaż w swej najpopularniejszej wersji w sektorze bankowym – czyli cesji, zazwyczaj do funduszu sekurytyzacyjnego, to prosty proces dla banku?

Paweł Kurpiński: To zależy od zorganizowania procesu po stronie banku. Najważniejsze to spojrzeć na proces, który zapewniamy, szeroko, zbudować proces, który eliminuje marnotrawstwa, a jednocześnie ma na celu maksymalizację wyniku z transakcji kończącej, czyli transakcji sprzedaży wierzytelności. W naszym przypadku funkcjonujemy w duchu filozofii Lean Management. Doskonaląc procesy windykacyjne patrzymy na proces, produkt, półprodukt wychodzący z tych procesów z założeniem, że każdy kolejny fragment procesu ma czerpać z jakości procesów poprzedzających. Rozpoczynając zatem monitoring wczesnych zaległości, prowadząc następnie windykację polubowną poprzez etap sądowy i egzekucyjny patrzymy przez pryzmat produktów powstających w trakcie tych procesów, takich jak informacja i dokumentacja, a które docelowo są wykorzystywane w przeprowadzaniu transakcji sprzedaży wierzytelności. Patrząc na procesy doszliśmy do wniosku, że proces sprzedaży wierzytelności też warto prowadzić w sposób ustrukturyzowany, ale nie tylko wewnątrz lecz także na zewnątrz, gdyż proces sprzedaży wierzytelności to również, a może przede wszystkim, proces wykonywany we współpracy inwestorami i serwiserami.

BMS: Stąd pomysł na umowy ramowe w sprzedaży wierzytelności?

Paweł Kurpiński: Tak, to było jedno z rozwiązań, które na początku nieśmiało testowaliśmy, kiedy to inaczej zaczęliśmy myśleć o tym procesie. Początki wyglądały standardowo, czyli popełniliśmy kilka błędów, ale wraz ze zdobywanym doświadczeniem, które to – co warto zaznaczyć –  zdobywaliśmy wspólnie z naszymi partnerami, inwestorami i serwiserami, to jednak szliśmy do przodu. Teraz proces wygląda znacznie lepiej pod każdym względem – począwszy od operacyjnego, poprzez planistyczny, bo – jak wiadomo – możliwości prognozowania i przewidywalności zdarzeń to dla instytucji finansowych jedna z kluczowych kwestii, a kończąc na wyniku z transakcji, który staramy się osiągać redukując zbędne „bufory na ryzyko” po stronie inwestora.

BMS: Brzmi to bardzo ciekawie. Chętnie zagłębimy się w ten temat bardziej podczas spotkania „Obrót wierzytelnościami”, które odbędzie się w lutym. Tymczasem dziękujemy za rozmowę!

Paweł Kurpiński: Też się nie mogę doczekać na to spotkanie oraz wymianę opinii i doświadczeń. Do zobaczenia!


Warszawa, 12.01.2017 r.