KONGRES PRAWNIKÓW&COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE – IX EDYCJA (17-18.05.2016)

Kongres Prawny&Compliance IX 17-18.05 BMS Polska - odkładka17-18 Maja 2016 r.

Warszawa, Hotel Sofitel Victoria

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 06.05.2016

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Sponsorzy

Patroni

Drodzy Praktycy!

Podsumowując minione edycje Kongresu Prawnego, które zakończyły się wielkim sukcesem, a przez wielu z Państwa oceniane są jako najważniejsze i najciekawsze wydarzenie prawnicze w Polsce, bez wahania podjęłam się organizacji kolejnej IX edycji. Dzięki wielu szczegółowym rozmowom z praktykami z branży prawniczej oraz compliance, powstał unikatowy program oparty na licznych doświadczeniach z „pracy wziętych”. Agenda spotkania została opracowana we współpracy z ekspertami reprezentującymi czołowe firmy w Polsce. Tym razem proponuję, aby pierwszego dnia wzięli Państwo udział we wspólnej dyskusji Dyrektorów Prawych i Compliance podczas czterech eksperckich prelekcji. Natomiast drugi dzień stanowią dwie wyodrębnione sekcje tematyczne do wyboru: Efektywne zarządzanie działem prawnym oraz Efektywne zarządzanie działem compliance.

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy, wspólnie z prelegentami mają możliwość konfrontacji swoich doświadczeń oraz codziennej praktyki. Wydarzenie jest idealną platformą do wymiany doświadczeń, poszerzania relacji biznesowych, umocnienia wizerunku firmy, spotkania się z kolegami z branży, jak i pogłębienia swojej wiedzy bez presji czasu, procedur oraz obowiązków służbowych. Jestem przekonana, że nie może Państwa zabraknąć podczas tegorocznej edycji!

Dodatkowo, ponownie na Państwa prośbę, organizujemy integracyjne spotkanie przy lampce wina na zakończenie pierwszego dnia. Jest to idealna okazja do kontynuacji rozmów i dyskusji jak i umocnienie kontaktów biznesowych w nieco mniej formalnej atmosferze :).

REFERENCJE:

W 2015 roku Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka była partnerem wydarzeń organizowanych przez firmę Business Media Solutions sp. z o.o., pod hasłem Kongres Prawników & Compliance Managerów In-House. W czasie powyższych wydarzeń, eksperci kancelarii każdorazowo występowali w roli prelegentów, panelistów lub moderatorów całodniowych sesji. Każde spotkanie przygotowane przez firmę BMS jest profesjonalnie zorganizowane, a przepływ informacji między organizatorem a partnerem powoduje, że nie ma miejsca na organizacyjne niedociągnięcia. BMS zapewnia ciekawe tematy oraz świetnie dobiera prelegentów. Ponadto formuła, którą wypracowała firma – kameralna atmosfera spotkań, bardzo dobrze sprawdza się przy networkingu z potencjalnymi partnerami i klientami. Z przekonaniem rekomendujemy firmę Business Media Solutions jako sprawdzonego partnera biznesowego.
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Do ponownego zobaczenia !

Dyrektor Działu Prawnego
Aleksandra Nowakowska
kom. 530 405 004
aleksandra.adamczyk@bmspolska.pl

Zapraszam do współpracy w zakresie
Promocji, Reklamy, Sponsoringu:
Kamila Biarda
Sponsorship Manager
kamila.biarda@bmspolska.pl

I dzień WSPÓLNA SESJA PRAWO&COMPLIANCE

 • Kształtowanie etycznej organizacji poprzez procedury compliance
 • Współpraca działu compliance i forensic. Metody i narzędzia do wykrywania i weryfikacji nadużyć
 • Programy competition compliance i ich znaczenie dla bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstw – Jak zapewnić
  zgodność działań biznesowych z regułami prawa konkurencji?
 • Dział prawny i dział compliance – małżeństwo z miłości czy z rozsądku?

II dzień DWIE SESJE

I Sesja – EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE

 • Cyberprzestępczość Cyberatak – co zrobić, gdy zawiodą procedury?
 • Przeciwdziałanie misselingowi – nowe ryzyko czy „stary znajomy”?
 • Ochrona „Sygnalistów” (whistleblowing) – stan prawny i postulowane kierunki zmian
 • Compliance w zamówieniach Publicznych

II Sesja – EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY

 • Wielka Sprawa. Jak zarządzać skomplikowanym sporem gospodarczym
 • Jak pracować z pokoleniem Y, aby zbudować zaangażowanie i osiągnąć cel biznesowy
 • Narzędzia ułatwiające pracę Prawnika Managera
 • Trudności i wyzwania dla Dyrektora Działu Prawnego, który nadzoruje świadczenie pomocy prawnej w kilku krajach

W roli prelegentów pojawią się wieloletni praktycy oraz wyjątkowi eksperci: Kancelaria Raczkowski Paruch, ArcelorMittal Poland, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, MAN Truck&Bus, Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy, Bank BPH, T-mobile, Branża Energetyczna, TU Europa, XEROX, Hewlett Packard Enterprise, Oknoplast, Johnson&Johnson

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 17 kwietnia 2016 r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 17 kwietnia 2016 r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji

IUSLABORIS-RACZKOWSKI-PARUCH-RVB DZPwiecejCMYKmini logo Łaszczuk