Ludzie w Contact Center – (13-14.03.2019r.) sekcja INBOUND

13-14 marca 2019 r.

Hotel Marriott Courtyard, Warszawa

Kongres

Zarezerwuj miejsce

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 28.02.2019

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Szanowni Państwo,

Kiedy zaczynałem prace nad pierwszym spotkaniem dla Contact Center dwa lata temu nie sądziłem, że powodzenie którego dzisiaj doświadczam stanie się moim udziałem. Z każdym następnym spotkaniem ilość chętnych do prelekcji rosła, bowiem udało mi się (przy Waszej pomocy) uchwycić lotność aktualnych tematów. Właściwie, wstyd się przyznać – nawet się nie starałem. Po prostu słuchałem tego, co mówią uczestnicy i prelegenci. Nie znajdziecie zatem na naszych spotkaniach kopii konkurencyjnych wydarzeń, bo pomysły i zakresy tematyczne pochodzą od Was. Te spotkania są dla Was i robione przy Waszym udziale.

Mam nadzieję, że tematyka dotycząca budowania trwałego zespołu CC, jaką zajmiemy się w tej edycji jest odpowiedzią na Wasze aktualne potrzeby.

A zatem;

Średnia pracy na stanowisku pracownika Contact Center w inbound i outbound wynosi od pół roku do 3 lat. Tylko kilka firm w Polsce inwestuje w długoterminowe cele rozwoju i wsparcia pracowników, budując wieloletnie teamy. Szukając inspiracji do tego projektu rozmawiałem z managerami, którzy zatrudniają pracowników pracujących w CC kilkanaście lat. Pozostali bronią się argumentem, że dostosowują się do tzw. rynku pracownika, bo teraz taki nastał i ludzie nadal kojarzą tę pracę jako tymczasową, więc duża rotacja składu jest wpisana w proces.

Nie wierzę w to ostatnie.

Umiejętność zrozumienia pracownika Contact Center, próba zrozumienia co się w ogóle dzieje w tym dziale jest kluczowa dla sprawnego jego funkcjonowania. Nie oszukujmy się; jeśli w jakimś dziale jest duża rotacja, to nie jest dyktat rynku, tylko słabe zarządzanie.

Żywię przekonanie, że doświadczeni pracownicy zarobią dla firmy więcej pieniędzy i że warto inwestować w ludzi budując Contact Center.

Przedstawiam Wam spotkanie, na którym wspólnie porozmawiamy w kameralnej atmosferze, o tym jak ważni są ludzie dla działu CC, oraz jak wsłuchać się w ich głos, żeby ich zatrzymać; zadowolonych i chętnych do wydajnej pracy.

Serdecznie zapraszam

Jarosław Senator, Project Manager

Pierwszy dzień – wspólny, pod hasłem „budowanie zespołu”.

 • Zarządzanie projektem w kontekście planowania i wykorzystania zasobów ludzkich – co zrobić, żeby ludzie chcieli z Tobą teraz i później pracować.
 • Retencja pracowników
 • Otoczenie ma znaczenie. Jak wydłużyć staż pracy pracownika contact center?
 • Contact Center: jak w aktualnej sytuacji rynkowej zbudować i utrzymać stabilny, wartościowy Zespół – case study na podstawie lidera polskiego e-grocery.

Drugi dzień – dwie sekcje tematyczne: Inbound, Outbound.

 • Zainteresuj, zaangażuj, zapewnij rozwój – u nas to działa!
 • Motywacja pracowników Contact Center w Saltus Ubezpieczenia
 • Cele indywidualne i grupowe a efektywność biznesowa organizacji
 • Sprzedaż telefoniczna w branży FMCG na przykładzie Distribev Orbico

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm:  Polimarky ,  Eurobank SA,  TNT Polska,  Frisco.pl,  PZU Centrum Operacji SA,  Saltus Ubezpieczenia,  T-Mobile,  Distribev Orbico.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

REGULAMIN:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.

 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch, kolacje integracyjną (przy wydarzeniach dwudniowych).
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.