MIĘKKIE I TWARDE ASPEKTY WSPÓŁPRACY PRAWA I COMPLIANCE VIII EDYCJA (21-22.10.2015)

Okładka Prawo&Compliance

21-22 października 2015 r.,

Warszawa, Hotel Radisson Blu

Zarezerwuj miejsce

 

najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

Wolne miejsca – 02
stan na dzień 23.09.2015

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Patroni

Sponsorzy

Drodzy Praktycy,

Przyszła pora na kolejną – już VIII edycję najważniejszego wydarzenia zrzeszającego prawników i przedstawicieli compliance w Polsce. Bez wątpienia poprzednie edycje, biorąc pod uwagę frekwencję można zaliczyć do cieszących się powodzeniem. Gro osób przeniosło otrzymane podczas warsztatów rozwiązania do swoich departamentów prawa i compliance.

 Dziesiątki rozmów z ekspertami w ww. dziedzinach pozwoliło mi spojrzeć na ten kongres pod jeszcze innym kątem. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zdecydowałam się na połączenie prelekcji prawnych oraz compliance. Wydarzenie to podzieliłam na dwie sekcje, tak aby dwie grupy uczestników mogły podzielić się doświadczeniami w obrębie tematów „miękkich” oraz „twardych” wspólnych dla działu prawnego oraz compliance.

Każdego dnia dwóch prawników oraz dwóch przedstawicieli komórek compliance w dwóch oddzielnych salach będzie opowiadało o tym jak skutecznie zatrudniać, motywować, oszczędzać oraz zarządzać w dziale prawnym i compliance. Każda prelekcja zgodnie z ideą naszych spotkań będzie oparta na praktycznych rozwiązaniach „z pracy wziętych”.

Ponownie zgodnie z Państwa życzeniem dodatkowym punktem programu, będzie  możliwość wzięcia udziału w wieczornym spotkaniu przy lampce wina. Jestem przekonana, że pozwoli to nam na umocnienie kontaktów biznesowych i kontynuację dyskusji  w nieco mniej formalnej atmosferze  :).

REFERENCJE z V edycji:

„….Co do samego Kongresu to uważam, że był jednym z najciekawszych i najlepszych na jakich do tej pory byłam. Zarówno pod względem tematów jako i organizacji. Bardzo podobał mi się podział na sesje tematyczne, a nawet ustawienie stołów w sali, które spowodowało, że spotkanie nie było jedynie prelekcją a stało się interaktywnym forum wymiany poglądów i doświadczeń, oraz dało możliwość zadawania pytań. Poza dużą ilością informacji, Kongres dał mi także możliwość poznania wielu interesujących osób, które mają podobne problemy, z którymi muszą się mierzyć każdego dnia.”

Małgorzata Klukowska-Szaniawska,  Dyrektor Departamentu Prawnego DHL Express

Do zobaczenia na spotkaniu!

Sylwia Łojek

Project Manager
sylwia.lojek@bmspolska.pl

 

Zapraszam do współpracy w zakresie
Promocji, Reklamy, Sponsoringu:
Kamila Biarda
Sponsorship Manager
kamila.biarda@bmspolska.pl

PANEL PIERWSZY

-zatrudnienie/optymalizacja kosztów

Rola prawników wewnętrznych/compliance officerów w biznesie – nowe trendy, oczekiwania rynkowe, wyzwania zarządcze 

Dział prawny – przeżytek czy przyszłość?  

Jak znaleźć idealnego Compliance Officera 

Rola compliance w trudnych chwilach dla biznesu

Jak sobie radzić z kosztami obsługi prawnej? 

Centralizacja obsługi prawnej jako narzędzie optymalizacji kosztów obsługi prawnej. 

ile trzeba wydać na Compliance?  

Efektywne wykorzystanie zasobów jako  sposób na optymalizację kosztów w dziale compliance

 

PANEL DRUGI

– motywacja/zarządzanie działem 

Czy prawnik podlega ocenie? Jak zmotywować prawników zgodnie ze standardami korporacyjnymi

Innowacyjny prawnik – narzędzia IT w dziale prawnym 

Legal & ComplianceManagement System jako narzędzia wspierające pracę działu prawnego i compliance

Nowa Norma ISO 19600 – próba standaryzacji zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) 

Reklamacje jako narzędzie wczesnego ostrzegania dla Compliance 

Czy trzeba motywacji, żeby być comply

Compliance vs. Kultura Organizacyjna 

Zarządzanie na odległość – od motywacji poprzez narzędzia korporacyjne, czyli jak efektywnie stworzyć i kontrolować zespół z innego miejsca Polski 

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres:  info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

W roli prelegentów pojawią się wybitni eksperci jak i wieloletni praktycy z takich firm jak: ING Nationale-Nederlanden, LINK4, Alior Bank, ABB, PKP S.A., ING Nationale-Nederlanden, ORANGE, JTI Polska, Samsung, Citi Handlowy, Provident Polska, Bank BPS, Totalizator Sportowy, Coface, Kancelaria Raczkowski Paruch, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.


Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

2995 PLN + VAT przy rejestracji do 28 sierpnia 2015 r.

3495 PLN + VAT przy rejestracji po 28 sierpnia 2015r.

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały  warsztatowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do Business Media Solutions faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Business Media Solutions. Faktura pro forma jest standartowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z Business Media Solutions.
 • W przypadku, gdy zgłaszający dokona rejestracji formularza przed 28 sierpnia 2015r., jednakże nie dokona wpłaty przed terminem Warsztatów, koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 3495 PLN + Vat.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres Business Media Solutions.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 17 lipca 2015 r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 28 sierpnia 2015r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a Business Media Solutions.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BUSINESS MEDIA SOLUTIONS Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BUSINESS MEDIA SOLUTIONS Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji

KwF_blackPLv2PSPP_logo

 

 

 

 

LegalNews_logo

TwojBiznes_logo

IUSLABORIS-RACZKOWSKI-PARUCH-RVBDZPwiecej_mini_3063339@5